Strona

Projekt ,,Rodzina w Centrum – wsparcie dla rodzin z terenów wiejskich powiatu olkuskiego i krakowskiego” listopad 2021r. – październik 2022 r.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.


Tytuł projektu: ,,Rodzina w Centrum – wsparcie dla rodzin z terenów wiejskich powiatów olkuskiego i krakowskiego”

Wartość projektu:47 155,00 zł

Wartość dofinansowania: 39 430,00 zł

Realizatorzy:  Stowarzyszenie Dobroczynne ,,Res Sacra Miser”

Źródło finansowania: Województwo Małopolskie w ramach zadania publicznego ,,Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”.

Cel projektu:

Projekt skupia się na pomocy rodzinom (szczególnie dzieciom i młodzieży) z terenów wiejskich (gm. wiejska, gm. wiejsko-miejska) powiatu olkuskiego i krakowskiego. W pięciu różnorodnych formach wsparcia realizowanych w formule mobilnej (4 placówki oświatowe) weźmie udział minimum 320 osób. Duża część działań bazuje na realizacji innowacyjnego wsparcia z wykorzystaniem posiadanego zaplecza Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie (m.in dywan interaktywny, Musicon, roboty edukacyjne PHOTON). Punktem kulminacyjnym zadania będzie piknik integracyjny w przestrzeni otwartej realizowany z okazji Dnia Dziecka 2022r. Zadanie stanowi odpowiedź na pojawiające się problemy w funkcjonowaniu rodziny spowodowane sytuacją pandemiczną.   


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030