Strona

Jak pomagamy

Oprócz codziennego wsparcia terapeutycznego świadczonego w ramach placówek funkcjonujących w Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie staramy się pomagać osobom indywidualnym.

Od początku działalności obejmujemy pomocą osoby z niepełnosprawnością i osoby chore, zarówno dzieci jak i osoby dorosłe.  W ramach naszych działań prowadzimy subkonta, pozyskując dla nich fundusze na leczenie i rehabilitację. Środki gromadzone na subkoncie pochodzą od darczyńców, do których zwraca się rodzina, przyjaciele, znajomi i osoba zainteresowana. Środki mogą pochodzić także z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych i z darowizn wpłacanych na konto:

Bank Spółdzielczy w Wolbromiu Oddział Olkusz
49 8450 0005 0050 0552 3310 0033
Tytuł przelewu: darowizna na ??. (tu należy podać cel, imię i nazwisko podopiecznego).

Fundusze na leczenie i rehabilitację mogą także pochodzić ze zbiórek publicznych organizowanych przez Stowarzyszenie na rzecz podopiecznych potrzebujących wsparcia w następujących formach:

  • zbiórka dobrowolnych datków do puszki kwestarskiej,
  • zbiórka dobrowolnych datków  do skarbony stacjonarnej.

Jeśli chcesz uzyskać pomoc finansową na cele leczenia i rehabilitacji zapoznaj się z Regulaminem udzielania pomocy społecznej na cele leczenia i rehabilitacji Podopiecznym Stowarzyszenia Dobroczynnego ,,Res Sacra Miser”.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ NA CELE LECZENIA I REHABILITACJI PODOPIECZNYM STOWARZYSZENIA DOBROCZYNNEGO RES SACRA MISER

Dokumenty do pobrania:


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030