Strona

Historia powstania

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” jest wiodącym stowarzyszeniem na terenie powiatu olkuskiego. Istnieje od 2003 roku. Był to czas małej aktywności społecznej, szczególnie w niewielkich miejscowościach, dlatego działaliśmy w różnych obszarach odpowiadając na potrzeby społeczne. Wspomagaliśmy w różnej formie potrzebujących zgodnie z dewizą „nieszczęśliwy jest świętością” („Res Sacra Miser”), a także podejmowaliśmy działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej.

Nieszczęśliwy jest świętością

Zapoznaj się z najważniejszymi wydarzeniami w historii naszej działalności.

ROK 2021 ·        „Kryształy Soli” – Laureat Grand Prix dla najlepszej małopolskiej organizacji pozarządowej, Laureat Nagrody w kategorii „Polityka Społeczna, zdrowie, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” za  „całokształt pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w szczególności najmłodszych dzieci, nieustanne wsparcie w opiece terapeutyczno – rehabilitacyjnej nie tylko podopiecznych, ale również ich bliskich oraz konsekwentne obalanie stereotypów dotyczących osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację poruszających kampanii społecznych

·        Rozpoczęcie projektu „Droga ku samodzielności – program wsparcia terapeutycznego i społecznego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu olkuskiego” złożonego w konkursie PFRON o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”

.


ROK 2020 ·        Zmiana nazwy i siedziby Stowarzyszenia – przeprowadzka do Bukowna

·        Otwarcie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Na Skałce”

·        Utworzenie ogrodu sensorycznego w przestrzeni wokół budynku Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny


ROK 2019 ·        Uroczyste otwarcie Centrum Wsparcia Dzieci Niepełnosprawnych i Rodziny w Bukownie – zakończenie projektu rewitalizacji

·        Otwarcie Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z terenu Powiatu Olkuskiego „Kawiarenka Pod Parasolem”

·        Rozpoczęcie realizacji naszego największego dotychczas projektu na rzecz małego dziecka z niepełnosprawnościami pn. „Kompleksowy program wczesnej interwencji dla małego dziecka niepełnosprawnego z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego wraz z dostępem do badań prenatalnych”


ROK 2018 ·        Otwarcie Przedszkola Terapeutycznego „SMYKAŁKA” im. Aliny Ratusińskiej w Bukownie

·        Gwiazdkowy Turniej Charytatywny


ROK 2017 ·        Rozpoczęcie kompleksowej inwestycji w budynku po byłej szkole na Skałce w Bukownie
ROK 2016

·        Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz „Cordis Nobilis” dla „Res Sacra Miser” w kategorii „Organizacja” dla Anny Skręt w kategorii „Osoba”

·        Przejęcie budynku po Zespole Szkół „Skałka” w Bukownie dla potrzeb Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny

·       Aukcja charytatywna „Uratujmy oczy Michałka”

Zobacz film przygotowany z okazji naszych „18-tych” urodzin, który pokaże działania prowadzone w latach 2016-2021. Odtwórz film
ROK 2015 ·        Powstanie nieformalnej grupy wsparcia dla rodziców z dzieckiem z niepełnosprawnościami pn.  „Kawiarenka pod Parasolem”

·        Otrzymanie tytułu organizacji przyjaznej wolontariatowi

·        Zamknięcie Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej


ROK 2014 ·        Rozpoczęcie działań kształtujących młodzieżowych liderów społecznych – projekt „Młodzież w Działaniu. Olkuska Szkoła Liderów”


ROK 2013 ·        Rozpoczęcie działalności na rzecz seniorów – współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy MOK Olkusz

·        utworzenie w strukturach Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych (przekształconego w Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny)


ROK 2012 ·        Wydanie Przewodnika po Olkuskich Organizacjach Pozarządowych

·        I Bal charytatywny


ROK 2011 ·        Powstanie Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych „POMOST”

·       Aukcja charytatywna na rzecz poszkodowanych przez trąbę powietrzną


ROK 2010 ·        Pierwszy konkurs „Wolontariusz Roku”

·        Akcje charytatywne (akcja pomocy powodzianom „SOS dla SZCZUROWEJ”, gwiazdkowy turniej charytatywny)

Zobacz film przygotowany z okazji naszych „18-tych” urodzin, który pokaże działania prowadzone w latach 2010-2015. Odtwórz film
ROK 2009 ·        Otwarcie Centrum Wolontariatu

·        Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Cordis Nobilis” w kategorii „Organizacja”


ROK 2008 ·        Pierwsze targi wolontariatu

·        Rozpoczęcie projektu „Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym oraz branżowym”

·        Koncert charytatywny zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” na zakup sprzętu do Sali Doświadczania Świata


ROK 2007 ·        Utworzenie Sali Doświadczania Świata „Snoezelen”

·        Wyróżnienie w „Kryształach Soli”


ROK 2006 ·        Pierwsze stypendia dla młodzieży (przyznawane do dziś)


ROK 2005 ·        Koncert charytatywny zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” na zakup sprzętu diagnostycznego dla Szpitala Powiatowego w Olkuszu

·        Założenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci


ROK 2004 ·        Pierwsza akcja charytatywna – dystrybucja darów ze Szwecji

·        Przyznanie statusu „OPP” (organizacji pożytku publicznego)

·        Rozpoczęcie – we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie – trwającej do dziś akcji wydawania żywności dla potrzebujących


ROK 2003 ·        Narodziny Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser”
Zobacz film przygotowany z okazji naszych „18-tych” urodzin, który pokaże działania prowadzone w latach 2003-2009. Odtwórz film.

Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030