Strona

Historia powstania

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” jest wiodącym stowarzyszeniem na terenie powiatu olkuskiego. Istnieje od 2003 roku. Był to czas małej aktywności społecznej, szczególnie w niewielkich miejscowościach, dlatego działaliśmy w różnych obszarach odpowiadając na potrzeby społeczne. Wspomagaliśmy w różnej formie potrzebujących zgodnie z dewizą nieszczęśliwy jest świętością („Res Sacra Miser”), a także podejmowaliśmy działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej.

Nieszczęśliwy jest świętością

Zapoznaj się z najważniejszymi wydarzeniami w historii naszej działalności.

ROK 2021
 •        „Kryształy Soli” – Laureat Grand Prix dla najlepszej małopolskiej organizacji pozarządowej, Laureat Nagrody w kategorii „Polityka Społeczna, zdrowie, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” za : całokształt pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w szczególności najmłodszych dzieci, nieustanne wsparcie w opiece terapeutyczno ? rehabilitacyjnej nie tylko podopiecznych, ale również ich bliskich oraz konsekwentne obalanie stereotypów dotyczących osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację poruszających kampanii społecznych
 •         Rozpoczęcie projektu „Droga ku samodzielności – program wsparcia terapeutycznego i społecznego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu olkuskiego? złożonego w konkursie PFRON o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”

.


ROK 2020
 •         Zmiana nazwy i siedziby Stowarzyszenia – przeprowadzka do Bukowna
 •       Otwarcie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Na Skałce”
 •         Utworzenie ogrodu sensorycznego w przestrzeni wokół budynku Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny

ROK 2019
 •         Uroczyste otwarcie Centrum Wsparcia Dzieci Niepełnosprawnych i Rodziny w Bukownie – zakończenie projektu rewitalizacji
 •         Otwarcie Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z terenu Powiatu Olkuskiego „Kawiarenka Pod Parasolem”
 •         Rozpoczęcie realizacji naszego największego dotychczas projektu na rzecz małego dziecka z niepełnosprawnościami pn. „Kompleksowy program wczesnej interwencji dla małego dziecka niepełnosprawnego z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego wraz z dostępem do badań prenatalnych”

ROK 2018
 •         Otwarcie Przedszkola Terapeutycznego SMYKAŁKA im. Aliny Ratusińskiej w Bukownie
 •        Gwiazdkowy Turniej Charytatywny

ROK 2017
 •         Rozpoczęcie kompleksowej inwestycji w budynku po byłej szkole na Skałce w Bukownie
ROK 2016
 •         Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Cordis Nobilis dla „Res Sacra Miser” w kategorii „Organizacja”;  dla Anny Skręt w kategorii „Osoba”
 •         Przejęcie budynku po Zespole Szkół „Skałka” w Bukownie dla potrzeb Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny
 •        Aukcja charytatywna „Uratujmy oczy Michałka”

Zobacz film przygotowany z okazji naszych „18-tych” urodzin, który pokaże działania prowadzone w latach 2016-2021. Odtwórz film
ROK 2015
 •         Powstanie nieformalnej grupy wsparcia dla rodziców z dzieckiem z niepełnosprawnościami pn.  „Kawiarenka pod Parasolem”
 •         Otrzymanie tytułu organizacji przyjaznej wolontariatowi
 •         Zamknięcie Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej

ROK 2014
 •         Rozpoczęcie działań kształtujących młodzieżowych liderów społecznych – projekt „Młodzież w Działaniu. Olkuska Szkoła Liderów”

ROK 2013
 •         Rozpoczęcie działalności na rzecz seniorów ? współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy MOK Olkusz
 •         utworzenie w strukturach Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych (przekształconego w Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny)

ROK 2012
 •         Wydanie Przewodnika po Olkuskich Organizacjach Pozarządowych
 •         I Bal charytatywny

ROK 2011
 •         Powstanie Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych „POMOST”
 •        Aukcja charytatywna na rzecz poszkodowanych przez trąbę powietrzną

ROK 2010
 •         Pierwszy konkurs  Wolontariusz Roku
 •         Akcje charytatywne (akcja pomocy powodzianom SOS dla SZCZUROWEJ, gwiazdkowy turniej charytatywny)
Zobacz film przygotowany z okazji naszych „18-tych” urodzin, który pokaże działania prowadzone w latach 2010-2015. Odtwórz film
ROK 2009
 •         Otwarcie Centrum Wolontariatu
 •         Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Cordis Nobilis” w kategorii „Organizacja”

ROK 2008
 •         Pierwsze targi wolontariatu
 •         Rozpoczęcie projektu „Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym oraz branżowym”
 •         Koncert charytatywny zespołu Pieśni i Tańca Śląsk na zakup sprzętu do Sali Doświadczania Świata

ROK 2007
 •         Utworzenie Sali Doświadczania Świata
 •         Wyróżnienie w „Kryształach Soli”

ROK 2006
 •         Pierwsze stypendia dla młodzieży (przyznawane do dziś)

ROK 2005
 •         Koncert charytatywny zespołu Pieśni i Tańca Śląsk na zakup sprzętu diagnostycznego dla Szpitala Powiatowego w Olkuszu
 •         Założenie świetlicy opiekuńczo wychowawczej dla dzieci

ROK 2004
 •         Pierwsza akcja charytatywna – dystrybucja darów ze Szwecji
 •         Przyznanie statusu „OPP” (organizacji pożytku publicznego)
 •         Rozpoczęcie, we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie, trwającej do dziś akcji wydawania żywności dla potrzebujących

ROK 2003
 •         Narodziny Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser”
Zobacz film przygotowany z okazji naszych „18-tych” urodzin, który pokaże działania prowadzone w latach 2003-2009. Odtwórz film.

Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030