Strona

Sprawozdania

ROK 2022

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2022

sprawozdanie finansowe za rok 2022

ROK 2021

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2021

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

ROK 2020

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2020

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

ROK 2019

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

ROK 2018

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

ROK 2017

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017

Sprawozdanie finansowe za rok 2017

ROK 2016

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

ROK 2015

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

ROK 2014

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

Sprawozdanie finansowe za rok 2014

ROK 2013

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013

Sprawozdanie finansowe za rok 2013

ROK 2012

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012

Sprawozdanie finansowe za rok 2012

ROK 2011

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

ROK 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie finansowe za rok 2010

ROK 2009

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009

Sprawozdanie finansowe za rok 2009

ROK 2008

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2008

Sprawozdanie finansowe za rok 2008

ROK 2007

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2007

Sprawozdanie finansowe za rok 2007

ROK 2006

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2006

Sprawozdanie finansowe za 2006

ROK 2005

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2005

Sprawozdanie finansowe za rok 2005

ROK 2004

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2004

Sprawozdanie finansowe za rok 2004


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030