Strona

O nas

Zgodnie z art. 13 ust. 1?2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) udostępniamy poniższe dokumenty, tak aby zainteresowane osoby wiedziały, w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi klauzulami:

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Dobroczynne ?Res Sacra Miser?   z siedzibą w Bukownie, ul. Kolejowa 30, 32-332 Bukowno, KRS 0000171499
tel. +48 573 993 472,  mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA ? PODOPIECZNY

KLAUZULA INFORMACYJNA ? DARCZYŃCA

KLAUZULA INFORMACYJNA ? KONTRAHENT

KLAUZULA INFORMACYJNA ? PRACOWNIK

KLAUZULA INFORMACYJNA ? WOLONTARIUSZ


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030