.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Twoje dziecko w dobrych rękach

Działamy zgodnie z maksymą Res Sacra Miser – Nieszczęśliwy jest świętością

Nasze Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie


Poradnia Na Skałce
Przedszkole Terapeutyczne
Placówka Wsparcia Dziennego
Projekty bezpłatneWesprzyj nas! Dlaczego warto?


Powód 1

Bo obejmujemy wsparciem ponad 100 dzieci z dysfunkcjami


CZYTAJ WIĘCEJ


Powód 2

Bo mądrze pomnażamy Twoją wpłatę


CZYTAJ WIĘCEJ


Powód 3

Bo dzięki nam „Skałka” w Bukownie znowu żyje


CZYTAJ WIĘCEJ


KontaktPN – PT
8.00 – 16.00

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030