Strona

Partnerzy, darczyńcy, członkowie honorowi

W pracach przy rewitalizacji budynku, w którym mieści się Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie, wspierali nas Darczyńcy indywidualni oraz przedsiębiorstwa:

 • KITA KORAL ARCHITEKCI Sp. z o.o. (Piotr Kita, Tomasz Koral, Justyna Kosek-Koral)
 • Biuro Konstrukcyjne BarsProjekt – Marcin Pałka
 • Państwo Barbara i Adam Węglarzowie
 • Pan Adam Żyła – Plast- Met Automotive Systems sp. z o.o.
 • ZGH Bolesław w Bukownie S.A.
 • ?BOLTECH? sp. z o.o.
 • Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o.
 • Frantom Budownictwo Sp. z o.o. spółka komandytowa
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Partner Przemysław Proć
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Olkuszu
 • OSP Zederman

Na apel rodziców z „Kawiarenki Pod Parasolem” odpowiedziała firma Es System K Sp. z o.o., która wykonała serce na nakrętki umieszczone przez budynkiem Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie. Wrzucając tutaj plastikowe nakrętki wspierasz działanie „Kawiarenki”.


W zakresie promocji wolontariatu współpracujemy ze szkołami podstawowymi i średnimi z terenu powiatu olkuskiego. Kluby Wolontariusza objęte naszym wsparciem działają w:

 • Szkole Podstawowej imienia Obrońców Warszawy wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zedermanie ? gmina Olkusz;
 • Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chechle ? gmina Klucze
 • I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu
 • II Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Olkuskiego w Olkuszu
 • IV Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu
 • Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu
 • Zespole Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu
 • Zespole Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu

Naszym stałym darczyńcą w organizacji ?Targów Wolontariatu? jest firma: Sumiriko Poland z Wolbromia, która od wielu lat prowadzi działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.


CZŁONKOWIE HONOROWI

Tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia otrzymują nasi darczyńcy, którzy już na stałe wpisali się w działalność Stowarzyszenia. Zarząd przyznaje to najwyższe wyróżnienie, dziękując za ofiarność i wsparcie. Do tej pory uhonorowano następujące osoby:

 • Pani Małgorzata Konarska,
 • Pan Mateusz Wysocki,
 • Pan Piotr Kita – KITA KORAL ARCHITEKCI Sp. z o.o.
 • Pan Tomasz Koral – KITA KORAL ARCHITEKCI Sp. z o.o.
 • Pani Justyna Kosek-Koral ? KITA KORAL ARCHITEKCI Sp. z o.o.
 • Pani Izabela Słowik,
 • Pani Renata Kasza,
 • Pan Artur Kotulski, Pan Wojciech Kotulski ? Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych ?Ingremio Peszel?,
 • Pan Jerzy Czekaj ? Bolesław Recycling Sp. z o. o.,
 • Państwo Ewa i Marek Kiełtyka ? Piekarnia MK,
 • Państwo Barbara i Adam Węglarz – ?INTERMAG? Sp. z o. o.,
 • Pan Edward Szumera – Ubojnia drobiu,
 • Pan Gabriel Curyło, Pan Wojciech Kaim – PPHU ?Dukat? S. J.,
 • Państwo Grażyna i Jerzy Banyś – ?BANPOL?.

Ś.P. Pani Alina Ratusińska w latach 2008-2013 była honorowym członkiem Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu

Ś.P. ks. kanonik Stanisław Gajewski w latach 2008 – 2010 był honorowym członkiem Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu

Ś.P. Stanisław Adamczyk w latach 2007-2019 był honorowym członkiem Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu.


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030