100-lecie działalności edukacyjnej prowadzonej Na Skałce – obchody jubileuszowe

13 września 2021
DSC_8674-1-1200x801.jpg

Na Skałce w Bukownie już od 100 lat prowadzona jest działalność edukacyjna. Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” – zarządzające obiektem od 2016 r. – prowadzi tu obecnie Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny, realizując usługi terapeutyczne  z naciskiem na integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym. Wspierani są  lokalni działacze i wolontariusze w swoich działaniach społecznych. Szanując bogatą tradycję tego miejsca, staramy się tworzyć nową historię „Skałki”-  miejsca, które łączy, inspiruje i tworzy nowe szanse dla osób potrzebujących.

Punktem kulminacyjnym obchodów jubileuszu było odsłonięcie tablicy poświęconej Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Uroczystość odbyła się 9 września br. Na nasze zaproszenie odpowiedzi przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświatowych i kulturalnych z terenu gmin Bukowno i Bolesław, lokalne organizacje pozarządowe, dyrekcja istniejącego  tutaj do 2015 r. Zespołu Szkół, seniorki, realizujące z nami szereg projektów społecznych.

Wydarzenie było także okazją do upamiętnienia działalności kpt. Teresy Delekty – w okresie międzywojennym była ona nauczycielką w Szkole Żeńskiej na Skałce w Bukownie oraz  komendantką powiatową Przysposobienia Wojskowego Kobiet. Podczas okupacji dowodziła łącznością konspiracyjną Armii Krajowej na Śląsku. Wykład o jej działalności przygotował Michał Masłowski.

Współgospodarzami obchodów były rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością – niezastąpiona „Kawiarenka Pod Parasolem” przygotowała happening artystyczny oraz słodki poczęstunek. Za sprawy kulinarne odpowiadali także uczniowie Zespołu Szkół nr 4 w Olkuszu, LOK Bukowno na czele z  Panem Henrykiem Cebo, seniorki z Bukowna i członkowie Stowarzyszenia. O podniosły nastrój dbała Orkiestra Dęta ZGH Bolesław, w zorganizowaniu nagłośnienia pomogła nam Miejska Biblioteka Publiczna w Bukownie oraz MOK Bukowno.  Autorem zdjęć z uroczystości jest p. Robert Wiśniewski – Studio Multimedialne Migawka.  Obsługę logistyczną zapewniała Grupa Widmo, a furorę zrobiło Towarzystwo Motocyklowe Bukowno. Pani Iwona Barczyk liderka z ,,Kawiarenki Pod Parasolem” użyczyła nam dmuchańca, który okazał się być cudowną rozrywką dla naszych dzieciaków. Dziękujemy także firmie Concpet Eiendom- Paweł Wielgosz za pomoc w przygotowaniu miejsca uroczystości.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację obchodów jubileuszowych

Dziękujemy za wszystkie gratulacje i życzenia, które spłynęły do Stowarzyszenia z okazji jubileuszu. Szczególne znaczenie ma dla nas fakt, że doceniany jest proces zmian przeprowadzonych na Skałce. Z budynku, który niszczał w oczach udało się stworzyć ważne miejsce na mapie nie tylko Bukowna, ale całego powiatu olkuskiego.

Wydarzenia odbywa się w ramach projektu pn. „100-lecie Skałki w Bukownie- pamiętamy, działamy!” Projekt współfinansowany jest przez Województwo Małopolskie. Pamiątkowa publikacja z jubileuszu dostępna tu: Skałka_broszura_09092021_www

Przypominamy, że Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”, za całokształt działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością zostało laureatem Nagrody Grand Prix Kryształy Soli za 2020 r. Doceniony został zwłaszcza całościowy proces rewitalizacji budynku po byłej szkole „Na Skałce” prowadzony w latach 2016-2020, który doprowadził do przywrócenia pełnej użyteczności tego historycznego obiektu.

 Pamiątkowa Tablica poświęcona Marszałkowi Piłsudskiemu – wmurowana w mury szkoły w latach 30 XX wieku. Tablica ocalała z okresu wojennej zawieruchy, zdobiła szkolne Muzeum, aby w 2001 r. ponownie zawisnąć w szkolnych korytarzach. Usunięta na czas prac inwestycyjnych prowadzonych w latach 2016-2020.

 

……


Kapitan Teresa Delekta: w dwudziestoleciu międzywojennym była nauczycielką w Szkole Żeńskiej na Skałce w Bukownie i komendantką powiatową Przysposobienia Wojskowego Kobiet. Podczas okupacji dowodziła łącznością konspiracyjną Armii Krajowej na Śląsku. Po wyzwoleniu „nowa władza” prześladowała ją i zabroniła pracować w szkole. Poświęciła się dla innych pracując w Polskim Czerwonym Krzyżu i w Stacji Krwiodawstwa w Katowicach. Jej życie było piękną księgą służby ojczyźnie oraz innym ludziom.

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030