Strona

Projekt „Droga ku samodzielności ? program wsparcia terapeutycznego i społecznego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu olkuskiego„ dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu olksukiego

Tytuł projektu: ?Droga ku samodzielności ? program wsparcia terapeutycznego i społecznego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu olkuskiego?

Wartość projektu: 109 134,90 zł

Wartość dofinansowania: 97 920,00 zł

Realizatorzy:  Stowarzyszenie Dobroczynne ?Res Sacra Miser? w Olkuszu

Źródło finansowania: konkurs PFRON o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2020 pn. ?Pokonamy bariery?, projekt realizowany  na podstawie umowy nr ZZO/00342/06/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości wielospecjalistycznego ciągłego wsparcia terapeutyczno ? społecznego dla 20 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu pow. olkuskiego – dzięki uczestnictwu w projekcie każde dziecko otrzyma średnio 102 godzin wsparcia w okresie 1.01.2021 – 31.03.2022 r. przekładającego się na poprawę jego funkcjonowania. 


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030