Strona

Targi Wolontariatu – 2022

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Tytuł zadania: Potrzebujesz mnie, więc jestem
Wartość dofinansowania: 15 000,00 zł
Wartość projektu: 19 590,00 zł
Okres realizacji: 01.09.2022 r.  – 31.12.2022 r.
Źródło finansowania: Województwo Małopolskie

Projekt zakłada kompleksowy program promocji wolontariatu w powiecie olkuskim – w formie trzech zadań  merytorycznych. Celem realizacji zadania jest popularyzacja idei wolontariatu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Wyrazem bogatego doświadczenia w realizacji tego typu działań przez nasze Stowarzyszenie będzie organizacja już XV edycji Targów Wolontariatu – kluczowego wydarzenia projektu. Wręczenie nagród na gali Targów, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu „Wolontariusz Roku – 2022”, to okazja do uhonorowania uczniów – wolontariuszy. Wydarzenie poprzedzające Targi – to happening pn.:” Dzień Dobrych Uczynków” , w którym wezmą wolontariusze z 6 szkół średnich, 2 szkół podstawowych, 2 Domy Dziecka oraz grupa wsparcia „Ukraina”.


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030