Strona

Projekt ?Chcemy być dzielni i samodzielni? -działania terapeutyczno-integracyjne na rzecz rodzin z małym dzieckiem niepełnosprawnym z terenu powiatu olkuskiego„ – sierpień – październik 2021 r.

Projekt  jest finansowany ze środków otrzymanych od Powiatu Olkuskiego


Tytuł projektu: ?Chcemy być dzielni i samodzielni? -działania terapeutyczno-integracyjne na rzecz rodzin z małym dzieckiem niepełnosprawnym z terenu powiatu olkuskiego?

Wartość projektu12 160,00 zł

Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł

Realizatorzy:  Stowarzyszenie Dobroczynne ?Res Sacra Miser?

Źródło finansowania: Starostwo Powiatowe w Olkuszu w ramach zadania publicznego „Pomoc społeczna – Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych”.

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania psychospołecznego 10 rodzin z małym dzieckiem niepełnosprawnym z terenu powiatu olkuskiego. Dzięki uczestnictwu w projekcie każde dziecko otrzyma średnio 36 godzin wsparcia w postaci treningów kształtujących samodzielność dziecka, uczących podstawowych zasad i umiejętności codziennego funkcjonowania, oraz 12 godzin wsparcia podczas rodzinnych spotkań terapeutycznych aktywizująco – integracyjnych.


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030