Strona

Ogród Sensoryczny

W 2020 r. stworzyliśmy innowacyjny ogród sensoryczny, który stanowi miejsce odpoczynku dla naszych podopiecznych i ich rodzin. Pełni także funkcję terapeutyczną w prowadzonych w Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny zajęciach edukacyjnych.

Ogród terapeutyczny przez inwestycją
Ogród terapeutyczny przez inwestycją


Ogród terapeutyczny to rozwiązanie wspomagające rozwój dzieci z niepełnosprawnością.  Przestrzenie tego typu są również narzędziem edukacyjnym (ścieżki edukacyjne uczące  podstaw przyrody i ekologii). Głównym założeniem ogrodów sensorycznych jest uwzględnienie oddziaływania na wszystkie pięć zmysłów: węchu, wzroku, dotyku, słuchu i smaku. Doskonałym uzupełnieniem oddziaływania ogrodu sensorycznego jest umożliwienie naszym dzieciom  samodzielnej pracy przy jego  powstawaniu i dalszym pielęgnowaniu.

Ogród powstał w ramach realizacji zadania pn. „Wsparcie instytucjonalne i misyjne Stowarzyszenia Dobroczynnego ?Res Sacra Miser? w Olkuszu ? rozwój infrastruktury na potrzeby społeczności lokalnej” przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności ?Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Uzupełnieniem przestrzeni terapeutycznej wokół budynku jest plac zabaw dla dzieci z przedszkola „Smykałka”. Wykorzystywany jest nie tylko jako miejsce zabawy, ale także „obchodów” różnych uroczystości. Plac zabaw powstał w ramach konkursu „Pomoc to moc” realizowanego przez PZU SA.

Zobaczcie sami:


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030