Strona

Olkuscy ludzie Solidarności – pamiętamy

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Tytuł zadania: „Olkuscy ludzie Solidarności – pamiętamy”

Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł

Wartość projektu: 12540,00zł

Okres realizacji: 01.08.2021 r.  – 31.12.2021 r.

Celem projektu jest upowszechnienie roli, postaw i zasług mieszkańców Olkusza i ziemi olkuskiej, którzy działali w okresie Solidarności (1980-1990), a także najważniejszych wydarzeń tego czasu, co będzie służyło upamiętnieniu ważnych momentów historii regionalnej. W ramach projektu zostaną zebrane wspomnienia działaczy Solidarności oraz przeprowadzona kwerenda źródłowa. W oparciu o zebrany materiał zostanie opracowana i wydana drukiem publikacja – broszura. Zostanie także opracowana i wydana drukiem ulotka gry miejskiej (quest), która zostanie przekazana do szkół, gdzie posłuży jako materiał edukacyjny. W ramach projektu odbędzie się spacer historyczny „Śladami olkuskiej Solidarności”. Finałem projektu będzie otwarte spotkanie z działaczami „Solidarności” promujące publikację.

Publikacja „Olkuscy ludzie Solidarności – pamiętamy” została przekazana do szkół i bibliotek ziemi olkuskiej. Z wersją elektroniczną można zapoznać się tutaj:

Pobierz publikację


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030