Blog

CLASSIC LIST

Kopia-DSC_0667-1200x798.jpg

10 stycznia 2022

30 grudnia 2021  w Bukownie „Na Skałce” odbyło się spotkanie będące podsumowaniem projektu „Olkuscy ludzie Solidarności – pamiętamy”. Celem projektu współfinansowanego przez Województwo Małopolskie było upowszechnienie roli, postaw i zasług mieszkańców Olkusza, którzy działali w okresie „Solidarności”, a także najważniejszych wydarzeń tego okresu. Spotkanie stanowiło jednocześnie promocję wydanej w 40. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego publikacji „Olkuscy ludzie Solidarności – pamiętamy”, która zawiera również wspomnienia bezpośrednich uczestników tych wydarzeń. W spotkaniu uczestniczyli działacze „Solidarności”, autorzy publikacji, członkowie i pracownicy Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” oraz osoby zainteresowane historią „Solidarności”. Głos zabrali m.in. Radny Województwa Małopolskiego Andrzej Wójcik, Zastępca Burmistrza Bukowna Marcin Cockiewicz i Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” Tomasz Zaborowski.

W programie spotkania prowadzonego przez koordynatorkę projektu Marię Jędrysik znalazła się prelekcja współautora publikacji Michała Masłowskiego na temat historii olkuskiej „Solidarności”. Jacek Sypień opowiedział o jednym z elementów zrealizowanego projektu, jakim jest gra miejska „Szlakiem Olkuskiej Solidarności” w formie questu. Ulotki z questem zostały przekazane do wszystkich olkuskich szkół i mogą stać się pomocą dydaktyczną podczas przeprowadzania żywych lekcji historii.  Opowiedział też o spacerze historycznym „Śladami Olkuskiej Solidarności”, w trakcie którego uczestnicy spaceru odwiedzili wybrane miejsca związane z historią olkuskiej „Solidarności”. O powstaniu i działalności związku opowiadali ówcześni działacze „Solidarności”. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja szczególnego gościa Francesco Casali, Włocha, który przywoził do Polski pomoc w stanie wojennym.

Uczestnicy spotkania otrzymali publikację „Olkuscy ludzie Solidarności – pamiętamy”. W przedostatnim dniu roku nie mogło zabraknąć życzeń noworocznych, które złożyła zebranym Prezes Stowarzyszenia Anna Dela.

Publikacja „Olkuscy ludzie Solidarności – pamiętamy” zostanie przekazana do szkół i bibliotek ziemi olkuskiej. Z wersją elektroniczną można zapoznać się tutaj:

Pobierz publikację

Galeria zdjęć dostępna na naszym fb: https://www.facebook.com/rsmstowarzyszenie/posts/5006300672751861

 

DSC_0348-1200x798.jpg

1 grudnia 2021

1 grudnia br. olkuski MOK gościł tych, którzy bezinteresownie poświęcają się drugiemu człowiekowi; tych, którym bliska jest idea wolontariatu. Okazją do spotkania w tak szerokim gronie były XIV Targi Wolontariatu. Organizatorem – jak co roku – było Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” przy współudziale Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu.

259085907_4845918792123384_1500276358346257772_n.png

21 listopada 2021

W dniu 19 listopada w Bukownie „Na Skałce” odbyła się konferencja otwierająca projekt „Współdecydujemy – zaangażowanie obywatelskie młodzieży szkół powiatu olkuskiego”. To kolejna inicjatywa Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser”, która ma na celu wdrożenie w praktykę działania szkół powiatu olkuskiego nowego narzędzia edukacji obywatelskiej. Wspólnie z partnerskimi szkołami do lipca 2023 r. Stowarzyszenie przetestuje wśród uczniów mechanizm uczniowskiego budżetu partycypacyjnego. Środki na realizację zadania pochodzą z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

246801160_4755348834513714_6864089743132898917_n.png

25 października 2021

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w promocji wolontariatu i wspieraniu organizacji pozarządowych, uruchamia w budynku „Podziemnego Olkusza” usługi doradcze w ramach Centrum Wsparcia Aktywności Lokalnej. Zadanie, realizowane do końca 2021 r., finansowane jest ze środków gminy Olkusz. Umów się na doradztwo już dziś!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030