Blog

CLASSIC LIST

IMG-20210720-WA0005
IMG-20210720-WA0000
IMG-20210720-WA0001
IMG-20210720-WA0004
IMG-20210720-WA0006
IMG-20210720-WA0007

20 lipca 2021

Od momentu przejęcia budynku po byłej szkole na Skałce udało nam się przeprowadzić wiele prac inwestycyjno- rewitalizacyjnych, które przyczyniają się do zwiększenia komfortu korzystania z Centrum Wsparcia Dziecka z Niepełnosprawnością i Rodziny w Bukownie. Wiele z podjętych przedsięwzięć realizowanych w okresie 2019-2021 sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności –Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 w ramach zadania „Wsparcie instytucjonalne i misyjne Stowarzyszenia Dobroczynnego Res Sacra Miser w Olkuszu – rozwój infrastruktury na potrzeby społeczności lokalnej”.

Plakat-bOLESLAW-2021-1200x1687.jpg

20 lipca 2021

Na zgłoszenia rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością z tereny gminy Bolesław czekamy do 28.07.2021 r. Chęć uczestnictwa w zadaniu publicznym należy zgłaszać telefonicznie (535 800 521) lub mailowo (stowarzyszenie@rsm.org.pl). Kwalifikują się dzieci w wieku od urodzenia do ukończenia nauki w szkole (w przypadku osób z niepełnosprawnością może to być 25 rok życia)

zywnosc-.png

19 lipca 2021

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” informuje, że w dniach:

  • 27 lipca  2021r .od godz. 16:00 do godz. 19:00 oraz
  • 28 lipca 2021 r. od godz. 09:00 do godz. 12:00 będzie wydawana paczka żywnościowa, dla osób ze skierowaniem.

Żywność wydawana będzie w punkcie przy Al. 1000-lecia 15c w Olkuszu

Wydawanie odbędzie się na podstawie:

  • NOWEGO skierowania: wydanego w 2021 roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz
  • dowodu osobistego lub pisemnego upoważnienia,jeśli paczka odbierana będzie przez osobę trzecią.

Przypominamy o konieczności noszenia maseczki i zachowaniu zaleceń epidemiologicznych. Jednocześnie informujemy, iż w związku z zagrożeniem koronowirusem żywność będzie wydawana z zachowaniem zaleceń sanitarnych, co może spowodować dłuższy czas oczekiwania.

Więcej o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa przeczytasz tu.

20210226_124328-1200x900.jpg

12 lipca 2021

Stypendia Pomostowe  dla najlepszych  maturzystów – rozpoczynamy nabór na rok akademicki 2021/2022

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości i wsi powiatu olkuskiego do ubiegania się o stypendium. Stypendia kierowane są do tegorocznych absolwentów, którzy ukończyli jedną ze szkół ponadgimnazjalnych w powiecie olkuskim i uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego, zostali przyjęci na I rok studiów dziennych, pochodzą z niezamożnych rodzin i mieszkają  na wsi lub w małych miejscowościach (do 20 tys. mieszkańców). Nasze Stowarzyszenie przyjmuje zgłoszenia wszystkich chętnych kandydatów. Komisyjnie  wybiera osoby, które rekomenduje do uzyskania stypendium przyznanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości .

bukowno-grupowe.jpg

7 lipca 2021

Spotkanie w Centrum Wsparcia w Bukownie

Trening umiejętności społecznych, wizyta w Przedszkolu Terapeutycznym, obserwacja zajęć indywidualnych czy inspirująca rozmowa z rodzicami zrzeszonymi w grupie wsparcia – to tylko kilka najważniejszych punktów wizyty Iwony Gibas z zarządu województwa w Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie. W spotkaniu i wizytacji zrewitalizowanej przestrzeni budynku uczestniczył również Andrzej Wójcik radny województwa.

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030