Blog

CLASSIC LIST


6 grudnia 2022

Dzięki Stowarzyszeniu Dobroczynnemu „Res Sacra Miser”,  w dniach 21-27 listopada 2022 roku grupa uczniów z klas ósmych  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu wyjechała do Słowacji. Projekt  Erasmus+ pn. „Be The Change”( „Zmień się!”) nasze Stowarzyszenie współtworzyło wraz z liderem słowackim – organizacją: Luminosus, n.o.”. Za organizację całości odpowiedzialny był p. Edwin Caraballo-Cortes, który od lat, jako nasz wolontariusz, realizuje podobne programy.

Prócz grupy polskiej uczestnikami projektu była także młodzież z Łotwy, Ukrainy oraz Słowacji.
Poniżej relacja z wyjazdu:

Uczestnicy byli goszczeni w Veľké Kapušany, małym słowackim mieście leżącym 80 km za Koszycami, nieopodal granicy z Ukrainą i Węgrami. Dużą grupę mniejszości  narodowej stanowią tam Węgrzy. Na ulicach widać dwujęzyczne szyldy nad sklepami i urzędami. Język  węgierski jest jednym z dwóch języków używanych w tamtejszej społeczności. Zatem młodzi ludzie zetknęli się z różnorodnością kulturową. Zamieszkuje tam również, spora grupa narodowości romskiej, która żyje na granicy ubóstwa.

Uczestnicy rozmawiali o tym, co to znaczy być tolerancyjnym. Jak żyje się w społecznościach różnorodnych ekonomicznie, kulturowo i religijnie. Wspominali o grupach narażonych na wykluczenie i dyskryminację. Zastanawiali się nad tym, w jaki sposób można zapobiegać dyskryminacji oraz zaproponowali konkretne rozwiązania w przeciwstawianiu się temu zjawisku.

Młodzież rozwijała kluczowe  kompetencje, przede wszystkim kompetencje społeczne i obywatelskie, posługiwania się językiem obcym oraz kompetencje informatyczne.

Wszystko to odbywało się w przyjaznej atmosferze. Prócz rozmów było dużo dobrej zabawy i młodzieńczej radości. Ciekawe zajęcia warsztatowe wyzwalały kreatywność i umiejętność współpracy. Śmiało można stwierdzić, że zawiązały się nowe przyjaźnie. Uczestnicy zobowiązali się rozpowszechniać w swoim środowisku lokalnymi w szkołach idee tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, dla jego odmiennej kultury, religii i obyczajowości. Pożegnaniom nie było końca! Wzruszenie odbierało mowę, oczy napełniało łzami a do serc wlewało radość.

Wszyscy wrócili bogatsi w przeżycia!

Fotorelacja z wydarzenia dostępna pod linkiem: FB 
305773512_452716963547555_2094036679292620127_n-1200x900.jpg

24 października 2022

Ponad 320 osób, zajęcia w czterech partnerskich placówkach, spotkania integracyjne w Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie, terapia indywidualna dla dzieci z obszarów wiejskich – to główne efekty realizacji zadania „Rodzina w Centrum – wsparcie dla rodzin z terenów wiejskich powiatów olkuskiego i krakowskiego”.

Stowarzyszenie realizowało projekt w okresie listopad 2021 – październik 2022 r. Do współpracy zaproszone zostały cztery szkoły z obszarów wiejskich powiatu olkuskiego i krakowskiego:
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Osieku – gmina Olkusz,
– Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Żuradzie – gmina Olkusz,
– Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bolesławiu – gmina Bolesław,
– Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej – powiat krakowski, gmina Jerzmanowice- Przeginia.

Oferta stanowiła kompleksowy program wsparcia dla rodzin zamieszkujących obszary wiejskie (gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie) powiatów olkuskiego i krakowskiego.
Zrealizowane w ramach Oferty zadania, wychodząc od wspomagania dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w miejscu edukacji (mobilne porady w postaci warsztatów dot. nieharmonijnego rozwoju oraz warsztaty dot. emocji w okresie po pandemii, w wymiarze 56 godzin), skupiły się na indywidualnej pomocy rodzinie w realizacji funkcji wychowawczych, opiekuńczych i emocjonalnych (indywidualne wsparcie specjalistyczne w wymiarze 180 godzin) oraz promowały integrację wzmacniającą więzy rodzinne i koleżeńskie, w tym z rodzinami uchodźców z Ukrainy.

To właśnie w ramach realizacji projektu odbyły się wysoko oceniane zajęcia integracyjne dla grup przedszkolnych i szkolnych w dn. 7 września 2022 r. Dużą popularnością cieszyły się zajęcia dotyczące różnych aspektów rodzenia sobie z emocjami dla uczniów klas 7-8  z naszych partnerskich szkół. Jak wskazują nasi prowadzący, warsztaty tego typu w okresie po pandemicznym stanowią niezwykle cenne wsparcie dla młodzieży. Wreszcie indywidualne zajęcia terapeutyczne w Centrum Wsparcia pozwoliły na poprawę funkcjonowania 20 dzieciaków z zaburzeniami bazowych systemów zmysłowych.

Na realizację zadania Stowarzyszenie pozyskało kwotę 39 430,00 zł ze środków Województwa Małopolskiego w ramach zadania publicznego ,,Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”.


27 września 2022

21 września b.r. w dniu obchodzonym jako Międzynarodowy Dzień Pokoju, a dla nas „Dzień Dobrych Uczynków” Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”  zorganizowało happening, który był podsumowaniem akcji zrealizowanych przez wolontariuszy. W taki sposób chcieliśmy zwrócić uwagę na drugiego człowieka i jego potrzeby, było to promowanie idei dobroczynności poprzez dobro czynione „małymi krokami”.

Honorowym patronatem „Dnia Dobrych Uczynków” objął Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Pomimo tego, że pogoda nas nie rozpieszczała, to na olkuskim Rynku naprawdę wiele się działo! Młodzież skupiona wokół Klubów Wolontariackich ze szkół średnich : I LO II LO, IV LO, ZS nr 1, ZS nr 3, ZS nr 4  oraz dwóch szkół podstawowych z Chechła i Zedermana wraz z opiekunami czynili dobro na rzecz różnych społeczności, instytucji czy konkretnych osób. Do akcji włączyli się także: grupa wsparcia Ukraina oraz Dom Dziecka „Dworek Marzeń” i Dom Dziecka „Pomocna Doń”.

20 różnych akcji to dowód, że razem możemy więcej!

Na płycie Olkuskiego Rynku zabawa trwała w najlepsze!

Zabawy z dużymi bańkami – dzięki Grupie Glutaminian Sodu,  malowanie twarzy czy zaplatanie warkoczyków naszym najmłodszym sprawiło wielką frajdę!

Akcje: „Lemoniada za uśmiech” i „Kawa na dobry dzień” miały przede wszystkim na celu promowanie idei „Dnia Dobrych Uczynków” poprzez zwrócenie uwagi na wartość drobnych gestów.

By propagować ideę zdrowego stylu życia na rynku uruchomione zostały 2 specjalistyczne punkty: punkt mierzenia ciśnienia (akcja „Zapobiegaj zamiast leczyć”) oraz punkt instruktażu pierwszej pomocy (akcja „Po pierwsze pomoc! – IV LO).

By dobro mogło powrócić do nas ze zdwojoną siłą, podczas akcji „Dobro powraca” wolontariusze wręczali przechodniom drobne upominki i ciasteczka, które zostały upieczone przez uczestników grupy wsparcia Ukraina oraz ZS nr 4 i IV LO.

Punktem finalnym tego niezwykłego dnia było nakreślenie jego historii i oddanie idei, co z wielkim zaangażowaniem uczynił prowadzący event Przemysław Kania – aktor Teatru Zagłębia, a także prezes Stowarzyszenia Teatralno – Literackiego w Olkuszu. Podczas finału młodzież z poszczególnych szkół zaprezentowała zrealizowane przez nich akcje oraz uświetniła przekaz utworami muzycznymi (SP Zederman, ZS nr 3, ZS nr 4) jak też układem choreograficznym ( ZS nr 1).

Odnieść sukces – to znaczy zostawić świat nieco lepszym, lepszym o zdrowe dziecko, grządkę w ogrodzie, lepsze warunki społeczne . . .Niech te słowa Ralpha Waldo Emersona będą dla nas przesłaniem, by czynić dobro na co dzień.

(Zdjęcia: „Przegląd Olkuski”)

https://przeglad.olkuski.pl/wp-content/uploads/photo-gallery/dzien_dobrych_uczynkow_2022/_DSC0061.jpg?bwg=1663838571

https://przeglad.olkuski.pl/wp-content/uploads/photo-gallery/dzien_dobrych_uczynkow_2022/_DSC0052.jpg?bwg=1663838571

https://przeglad.olkuski.pl/wp-content/uploads/photo-gallery/dzien_dobrych_uczynkow_2022/_DSC0298.jpg?bwg=1663838568

https://przeglad.olkuski.pl/wp-content/uploads/photo-gallery/dzien_dobrych_uczynkow_2022/_DSC0186.jpg?bwg=1663838568

IMG_4365-1200x900.jpg

8 września 2022

7 września w naszym Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie zorganizowaliśmy piknik integracyjny dla rodzin z Ukrainy i naszych podopiecznych z Kawiarenki Pod Parasolem. Opiekunowie dzieci z Ukrainy wzięli udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym bezpłatnych zajęć edukacyjnych, które nasze Stowarzyszenia zamierza zorganizować dzięki darowiźnie przekazanej przez firmę Cytvia.

Kolorowy-Ksztalty-Dzieci-Post-na-Facebooku1.png

2 września 2022

Nasze Stowarzyszenie działania zaczyna od pierwszego dzwonka. Po intensywnych wakacjach nie zwalniamy tempa i proponujemy uczniom naszych szkół partnerskich całą masę nowych działań. Zobaczcie sami

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030