Strona

MOC w pomocy III – gmina Bukowno

Tytuł projektu: „ Mocni w Pomocy”- wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu powiatu olkuskiego

Wartość projektu: 150 000,00 zł

Wartość dofinansowania:150 000,00 zł

Okres realizacji: 01.04.2022 r.  -31.012.2022 r.

Realizatorzy:  Stowarzyszenie Dobroczynne ,,Res Sacra Miser”

Źródło finansowania: Zadanie finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Cel projektu:

Ideą projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością z terenu powiatu olkuskiego poprzez cykl zajęć tematycznych dla dzieci i rodziców. Innowacyjnym elementem zadania są warsztaty dla młodzieży ze szkół średnich zachęcające do wolontariatu ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.

Grupą odbiorców projektu jest 20 rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością oraz uczniowie szkół średnich z terenu powiatu olkuskiego.


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030