Strona

Centrum Aktywności Lokalnej

Ostatnia kondygnacja budynku Centrum Wsparcia z salami szkoleniowymi wykorzystywana jest  jako punkt animacji zaangażowania społecznego ? z przestrzeni mogą korzystać mieszkańcy powiatu olkuskiego, którzy chcą działać na rzecz lokalnego środowiska. Podejmowane na przestrzeni lat działania Stowarzyszenia w tym zakresie mają na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez angażowanie mieszkańców w rozwiązywanie problemów danej grupy społecznej.

Jesteśmy autorami projektów wspierających młodzież i seniorów w działaniach społecznych, animujemy działania Klubów Wolontariusza w szkołach powiatu olkuskiego, prowadzimy grupę wsparcia dla rodziców z dziećmi z niepełnosprawnością „Kawiarenka Pod Parasolem”. Od lat prowadzimy Centrum Wolontariatu. Wszystkie te działania realizowane są w ramach Centrum Aktywności Lokalnej.

Sala szkoleniowa w Centrum Aktywności Lokalnej
Sala szkoleniowa w Centrum Aktywności Lokalnej
Marszałek Iwnoa Gibas na spotkaniu z przedstawicielkami Kawiarenki Pod Parasolem, lipiec 2021
Marszałek Iwona Gibas na spotkaniu z przedstawicielkami Kawiarenki Pod Parasolem, lipiec 2021

Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030