Strona

Przyznane nagrody, podziękowania i rekomendacje

[…] Dzięki ogromnym sercom ta placówka może poszczycić się wysokim poziomem opieki nad podopiecznymi. Nie bez powodu Stowarzyszenie zostało tegorocznym laureatem Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych „Kryształy Soli”.

Iwona Gibas – członek Zarządu Województwa Małopolskiego

2021 r. –  „Kryształy Soli” – tytuł Laureata Grand Prix, Laureat w kategorii „Polityka Społeczna, Zdrowie oraz Działalność na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami”

O nagrodzie: Ustanowiona w 2005 roku nagroda dla najlepszych organizacji pozarządowych w Małopolsce. Jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku trzeciego sektora, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja ?dobrych praktyk? oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów. Nazwa Nagrody ?Kryształy Soli? nawiązuje do wyrażenia ?sól ziemi? oznaczającego ludzi cennych, wyjątkowych, godnych naśladowania, najbardziej wartościowe jednostki lub grupy ludzi w jakiejś społeczności.

Kapituła w uzasadnieniu decyzji doceniła ?całokształt pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w szczególności najmłodszych dzieci, nieustanne wsparcie w opiece terapeutyczno ? rehabilitacyjnej nie tylko podopiecznych, ale również ich bliskich oraz konsekwentne obalanie stereotypów dotyczących osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację poruszających kampanii społecznych?.


2021 r. – przyznanie certyfikatu ?Miejsce Przyjazne Wolontariuszom? za działalność na płaszczyźnie wolontariatu

Certyfikacja to proces, który umożliwił nam:
? sprawdzenie stopnia zarządzania wolontariatem, zgodnie z dobrymi praktykami i zasadami formalnoprawnymi programu Korpus Solidarności,
? podniesienie standardów organizacji wolontariatu,
? promocję własnej działalności i podzielenie się dobrymi rozwiązaniami.

Certyfikat ?Miejsce Przyjazne Wolontariuszom? został przyznany przez Narodowy Instytut Wolności ? Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie.

Wykaz organizacji z certyfikatem dostępny na stronie: https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/organizacje-posiadajace-certyfikat-miejsce-przyjazne-wolontariuszom/ 

2021 r. –  podziękowania od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Krakowie za akcję oddawania krwi na Skałce w Bukownie


 2020 r. – wygrana w ogólnopolskim konkursie ?Kwalifikacja jutra? dla podmiotów pożytku publicznego organizowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Korzystając z doświadczeń w pracy terapeutycznej z naszymi dzieciakami w okresie pandemii oraz biorąc pod uwagę coraz szersze wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy z różnymi dysfunkcjami, stworzyliśmy opis nowej kwalifikacji: zdalny terapeuta logopedyczny wykorzystujący nowoczesne rozwiązania technologiczne.

2020 r. (8 września) udział Prezesa Zarządu Stowarzyszenia w zdalnym posiedzeniu Kapituły Konkursu ?MAŁOPOLSKI SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS?.

To już VIII edycja konkursu, który ma na celu nagrodzenie najlepszych praktyk jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki na rzecz osób z niepełnosprawnościami.  Cieszymy się, że aktywność naszego Stowarzyszenia we wspieraniu osób z niepełnosprawnościami i nastawienie na innowacyjne rozwiązania są dostrzegane przez władze wojewódzkie i powiatowe, czego wyrazem było zaproszenie do pracy Kapituły.


2019 r. – powołanie Anny Deli (Prezesa Zarządu Stowarzyszenie) do składu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Olkuszu, w której pełni funkcję Przewodniczącej

2019 r – przyznanie certyfikatu Innowatora za projekt „Przez zabawę do samodzielności”

Certyfikat został przyznany za stworzenie modelu bezpiecznego i przyjaznego środowiska dla dziecka ze spektrum autyzmu. Założyliśmy, aby to nie dziecko adaptować do otaczającego środowiska, ale środowisko uczyć sposobu postrzegania świata oczami osób z autyzmem. W wyniku działań projektowych wypracowano 5 modeli zachowań: podczas zakupów w sklepie spożywczym, w kawiarni, pizzerii, u fryzjera, kosmetyczki i w bibliotece.

Bazując na modelu realizujemy kolejne projekty społeczne, angażując w pomoc dla dzieci z niepełnosprawnością młodzież szkół średnich w działaniach dla liderów społecznych.


2018 r.  – powstanie placu zabaw przy budynku Centrum Wsparcia, finansowanego w ramach konkursu „Pomoc to moc” organizowanego przez PZU SA. Znaczącą rolę odegrały zebrane głosy internatów w głosowaniu on-line.


2016 r.  –  Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz ?Cordis Nobilis? dla ?Res Sacra Miser? w kategorii ?Organizacja? dla Anny Skręt w kategorii ?Osoba?

Nagrody Cordis Nobilis przyznawane są, aby szczególnie docenić i wyróżnić osoby i organizacje związane z Olkuszem, które działają na rzecz innych osób.

2016 r. – udział przedstawiciela Stowarzyszenia w międzynarodowej konferencji dotyczącej wykluczenia społecznego. Prezentowaliśmy projekt „Sami o sobie w przyjaznej przestrzeni”  realizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Ze 117 projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w całej Polsce, przedstawiciele tylko czterech organizacji zostali zaproszeni do wzięcia udziału w rumuńskiej konferencji. Doceniono te projekty, w których uczestnicy mieli prawo nie tylko decydować o kształcie proponowanych działań, ale sami kreować wydarzenia dla nich cenne.


2013 – powołanie Marii Jędrysik Prezesa Zarządu w skład Forum Subregionu Małopolski Zachodniej


2011 – powołanie Marii Jędrysik –  Prezesa Zarządu w skład Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego 

2011 ? podziękowania wójta gminy Szczurowa w imieniu ciężko doświadczonych i poszkodowanych przez powódź za wielkie serce okazane powodzianom poprzez organizację akcji zbierania i przekazywania darów 


2010 – Wyróżnienie dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych ?Cordis Nobilis? za akcję SOS dla Szczurowej.  

2010 ? Nagroda dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych ?Cordis Nobilis?, w kategorii filantrop Pani Alina Ratusińska –  emerytowana sędzia, która przez wiele lat przekazywała swoje oszczędności na program stypendialny dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych


2009 ? Nagroda dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych ?Cordis Nobilis? za całokształt działalności 


2007 ? przyznanie Małgorzacie Konarskiej Prezesowi Zarządu tytułu ?Człowiek Roku 2006? w plebiscycie Gazety Krakowskiej 

2007 – wyróżnienie w ?Kryształach Soli? za bardzo szeroką i bogatą działalność obejmującą różne środowiska (osoby starsze, bezrobotnych, bezdomnych, dzieci i młodzież oraz niepełnosprawnych),  w szczególności zaś za nowatorski projekt Sala Doświadczania Świata ?Snoezelen” wspomagający działania rehabilitacyjno-terapeutyczne dzieci specjalnej troski oraz za współpracę z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030