Strona

Centrum Aktywności Lokalnej

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym gminy Olkusz.

Tytuł zadania: „Olkuskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej 2023″

Wartość projektu: 48 054,00 zł

Wartość dofinansowania: 48 000,00 zł

Okres realizacji: 1.04.2023r. – 31.12.2023r.

Projekt skupia się na promocji wolontariatu i zaangażowania społecznego oraz budowaniu profesjonalizmu olkuskich organizacji pozarządowych. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej działające w budynku dawnego Starostwa prowadzone przez Stowarzyszenie „Res Sacra Miser” będzie zatem miejscem łączącym społeczników i organizacje pozarządowe z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi i metod pracy. Szkolenia dla wolontariuszy – uczniów realizowane będą także w placówkach szkolnych na terenie gminy Olkusz. W zakresie wzrostu kompetencji członków i pracowników olkuskich NGOs skupimy się na zagadnieniach związanych z pozyskiwaniem dofinansowań zewnętrznych (doradztwo i szkolenia w zakresie fundrasingu) oraz kwestiach dostępności i przygotowania się organizacji do wdrożenia wymagań w tym zakresie.


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030