Strona

Projekt obchodów 100-lecia działalności edukacyjnej prowadzonej w budynku na Skałce w Bukownie

    Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Tytuł zadania: 100-lecie Skałki w Bukownie –  pamiętamy, działamy!

Wartość dofinansowania: 8 000,00 zł

Wartość projektu: 10 320,00 zł

Okres realizacji: 01.05.2021 r.  ? 30.09.2021 r.

Źródło finansowania: Województwo Małopolskie

Projekt zakłada kompleksowy cykl działań kulturalno-animacyjnych podejmowanych w celu uczczenia 100-lecia edukacyjnej działalności prowadzonej w budynku po byłej szkole na Skałce w Bukownie.  W ramach obchodów planuje się wmurowanie pamiątkowej tablicy poświęconej marszałkowi J. Piłsudskiego (oryginalna tablica z lat 30-tych XX w.); upamiętnienie lokalnej działaczki (żołnierza AK), której postać silnie związana jest z historią szkoły na Skałce; uroczyste odsłonięcie tablicy wraz z odczytem (w przypadku obostrzeń epidemiologicznych nakręcenie filmu); działania animacyjno-kulturalne wśród lokalnej społeczności (odbiorców działań terapeutycznych) przygotowujące do uroczystych obchodów. Powyższy cykl kompleksowych działań ma na celu upamiętnienie ważnych wydarzeń i postaci związanych z historią lokalną, w tym szersze przybliżenie odbiorcom postaci kpt. T. Delekty (zapomnianej bohaterki).


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030