Strona

Współdecydujemy

Tytuł zadania: Współdecydujemy – zaangażowanie obywatelskie młodzieży szkół powiatu olkuskiego.

Projekt „Współdecydujemy – zaangażowanie obywatelskie młodzieży szkół powiatu olkuskiego” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Program ma na celu wzmacnianie organizacji społecznych w Polsce. Działa na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowią szczególną wartość. W 1. konkursie grantowym na projekty tematyczne w ramach Programu przyznanych zostało 96 dużych i 76 małych grantów.

Stowarzyszenie uzyskało wsparcie finansowe w wysokości 82 439,34 euro na realizację działań merytorycznych w ramach dużego grantu oraz 15 542,87 euro na rozwój instytucjonalny. Projekt realizowany jest w okresie październik 2021 r – lipiec 2023 r.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie na specjalnie przeznaczonej stronie: KLIK

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030