Strona

Olkusz dla rodzin z Ukrainy

Tytuł projektu: Olkusz dla rodzin z Ukrainy

Wartość projektu: 87 400,00 zł

Wartość dofinansowania: 87 400,00 zł

Realizatorzy:  Stowarzyszenie Dobroczynne ,,Res Sacra Miser”

Źródło finansowania: Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID -19

Cel projektu: Wsparcie edukacyjne i społeczne dla rodzin uchodźczych z Ukrainy zamieszkujących powiat olkuski.


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030