Strona

Projekt ,,Pomagamy i wspieramy” – wsparcie dla uchodźców przebywających na terenie
powiatu olkuskiego

Tytuł projektu: Pomagamy i wspieramy” – wsparcie dla uchodźców przebywających na terenie powiatu olkuskiego

Wartość projektu: 11 080,00 zł

Wartość dofinansowania: 9980,00 zł

Realizatorzy:  Stowarzyszenie Dobroczynne ,,Res Sacra Miser”

Źródło finansowania: Zadanie publiczne z zakresu organizacji i koordynacji współpracy Wojewody z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia uchodźców z Ukrainy pod nazwą „Pomagamy i wspieramy” – wsparcie dla uchodźców z terenu powiatu olkuskiego”  jest współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wsparcie dla uchodźców i ich rodzin przebywających na terenie powiatu olkuskiego, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Olkusz i  gminy Bukowno. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy funkcjonowania psychospołecznego uchodźców poprzez realizację następujących działań:

– grupa wsparcia o charakterze informacyjnym prowadzona od 7.04.2022 w trybie cotygodniowych spotkań w Olkuszu (Podziemny Olkusz, ul. Rynek 4). Spotkania animowane są przez specjalistę (psychologa dziecięcego) posiadającego status uchodźcy – trwają dwie godziny zegarowe. Celem spotkań jest bieżąca wymiana informacji o punktach wsparcia, możliwości znalezienia mieszkania, wsparcia dla dzieci, itp. Animator zbiera zapotrzebowanie informacyjne, przekazując je do pracowników Stowarzyszenia, którzy na bieżąco rozwiązują/ udzielają odpowiedzi na zgłaszane kwestię.

– grupa wsparcia o charakterze terapeutycznym dla uchodźców z gm. Bukowno, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością (którzy przebywają w punkcie masowego zakwaterowania w punkcie usytuowanym obok naszego Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie). Spotkania odbywają się w trybie cotygodniowych spotkań od kwietnia 2022 r. (animowane przez uchodźcę z Ukrainy) – opłacane są ze środków własnych Stowarzyszenia. Uzupełnieniem spotkań jest prowadzone wsparcie terapeutyczne dla 4 dzieci z niepełnosprawnością posiadających status uchodźcy (od końca kwietnia 2022 r). Indywidualne spotkania obejmują pomoc animatora (uchodźczyni z Ukrainy z wykształceniem psychologicznym), rehabilitację i terapie SI (prowadzone przez polskich specjalistów).

– kreatywne  zajęcia wakacyjne dla 10 dzieci z rodzin uchodźczych prowadzone w Bukownie w wymiarze 20 godzin.


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030