Strona

Projekt „Jestem samodzielny„ – wakacyjna rehabilitacja społeczna

Tytuł projektu: „Jestem samodzielny” – wakacyjna rehabilitacja społeczna

Wartość projektu: 18 042,00 zł

Wartość dofinansowania: 10 292,00 zł

Realizatorzy:  Stowarzyszenie Dobroczynne ,,Res Sacra Miser”

Źródło finansowania: konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 r.

Cel projektu:

Celem projektu jest podtrzymywanie wśród dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego umiejętności niezbędnych do codziennego funkcjonowania. Program zajęć „Jestem samodzielny” realizowany będzie w okresie wakacyjnym (lipiec) w formie zajęć treningu umiejętności społecznych w budynku Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie. Formami wsparcia objętych będzie 20 osób (dzieci i młodzież z niepełnosprawnością), dla których okres wakacyjny jest często okresem braku dostępności do
zajęć integracyjnych (zamknięte szkoły i inne placówki wsparcia). Odbiorcy – w dwóch grupach – w formie zabawy trenować będą umiejętności w zakresie dbania o swój wygląd, rozwijania zainteresowań, itp. Całość stanowi zamknięty program terapeutyczny.

Działania są komplementarne z działaniami Stowarzyszenia w zakresie poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnością (prowadzenie placówek oświatowych, placówki wsparcia dziennego, kampanie zwiększające świadomość społeczną dot. niepełnosprawności). Stowarzyszenie prowadzi szereg działań terapeutycznych o charakterze indywidualnym (także w okresie wakacyjnym), stąd proponowane zajęcia są uzupełnieniem zajęć rehabilitacyjnych wzmacniających umiejętności sprawnego komunikowania się i pracy w grupie.


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030