Strona

Młody Olkusz – młodzież na rzecz kształtowania lokalnych polityk

Tytuł projektu: Młody Olkusz – młodzież na rzecz kształtowania lokalnych polityk

Wartość projektu: 214 016,08 zł

Wartość dofinansowania: 214 016,08 zł

Realizatorzy:  Stowarzyszenie Dobroczynne ,,Res Sacra Miser” wraz z Partnerami  – szkołami średnimi powiatu olkuskiego

Źródło finansowania: Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033.

Cel projektu: Zadanie stanowi kolejny etap rozwoju pilotażowego rozwiązania obywatelskiego, jakim są szkolne budżety partycypacyjne (SBP). Zakłada się jego wdrożenie w 7 szkołach średnich powiatu olkuskiego, angażując przy tym minimum 545 osób (przede wszystkim młodzież tych szkół), w stosunku do których odnotowany zostanie wzrost poczucia sprawczości. Kolejnym edycjom SBP towarzyszyć będą wizyty studyjne/debaty/szkolenia, które finalnie prowadzić będą do wypracowania nowych rozwiązań partycypacyjnych ujętych w dokumencie „Program lokalnej polityki młodzieżowej” dla powiatu olkuskiego. Zadanie realizowane głównie na terenie powiatu
olkuskiego (w stosunku do grupy odbiorców z tego terenu), we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Olkuszu (organem prowadzącym dla szkół średnich biorących udział w projekcie).

Celem oferty będzie zwiększenie (do XII.2025 r) obecności młodzieży powiatu olkuskiego (skupionej w ramach projektu organizacji młodzieżowej, jakiej jest Stowarzyszenie „Res Sacra Miser”) – minimum 45 uczniów szkół średnich poprzez:
– zaangażowanie ww. grupy w formę konsultacji społecznej jaką stanowi budżet obywatelski (szczebla szkolnego), dzięki czemu sprawdzona zostanie w praktyce możliwość oddziaływania młodzieży na sprawy szkolne (minimum 5 mechanizmów realizowanych w placówkach szkolnych szczebla średniego).
– zaangażowanie ww. grupy w kształtowanie młodzieżowej polityki publicznej szczebla lokalnego poprzez zorganizowanie spotkań z przedstawicielami władz lokalnych i wypracowanie wspólnych rozwiązań z zakresie wdrażania kolejnych rozwiązań zwiększających udział młodzieży z życiu publicznym.
Udział w ww. formach konsultacji społecznych będzie możliwe dzięki serii szkoleń podnoszących kompetencje uczestników w dziedzinie edukacji obywatelskiej.

Dokumenty wypracowane przez Zespoły ds. szkolnych budżetów partycypacyjnych w poszczególnych szkołach

1. Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu

Regulamin szkolnego budżetu partycypacyjnego

Plakat promocyjny – skrócony regulamin

2. Zespół Szkół nr 4 im. KEN w Olkuszu

Regulamin szkolnego budżetu partycypacyjnego

Plakat promocyjny – skrócony regulamin

3. II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu

Regulamin szkolnego budżetu partycypacyjnego

Plakat promocyjny – skrócony regulamin

4. Zespół Szkół w Wolbromiu

Regulamin szkolnego budżetu partycypacyjnego

Plakat promocyjny – skrócony regulamin

5. Zespół Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu

Regulamin szkolnego budżetu partycypacyjnego

Plakat promocyjny – skrócony regulamin

6. IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu

Regulamin szkolnego budżetu partycypacyjnego

Plakat promocyjny – skrócony regulamin


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030