Strona

Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie

Projekt  jest finansowany ze środków otrzymanych od Powiatu Olkuskiego


Tytuł zadania: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Bukowno i punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Gminie Klucze w 2024 r.

Wartość dofinansowania: 136 490,64 zł

Wartość projektu: 151 290,64 zł

Okres realizacji: 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Źródło finansowania: Powiat Olkuski

Stowarzyszenie prowadzi Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Bukownie i Punkt świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kluczach. Nasi prawnicy nieodpłatnie udzielają w sposób profesjonalny pomoc prawną lub porady o przysługujących uprawnieniach z zakresu spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego, prawa pracy, niepełnosprawności, spraw konsumentów, dyskryminacji lub uzależnień lub innych.

W Punktach można także skorzystać z nieodpłatnej mediacji.

Punkt pomocy prawnej w Bukownie – Centrum Kultury im. Jana Pawła II, ul. Kolejowa 3, Bukowno – pokój nr 21.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do osób, które borykają się z problemem prawnym, a nie mają możliwości opłacenia kosztów usługi prawnika. Przysługuje także przedsiębiorcom samozatrudnionym, czyli takim, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do osób, które borykają się z problemem prawnym, a nie mają możliwości opłacenia kosztów usługi prawnika. Przysługuje także przedsiębiorcom samozatrudnionym, czyli takim, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo – administracyjnym;
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
  3. sporządzenie projektu odpowiednich pism takich jak pozew, pismo o zwolnienie od kosztów lub o ustanowienie adwokata z urzędu;
  4. nieodpłatną mediację, której celem jest wypracowanie rozwiązania między stronami konfliktu poprzez dialog z udziałem mediatora.

Godziny przyjęć:

poniedziałki i środy w godzinach od 14:00 do 18:00 (a w okresie wakacyjnym od godz. 12:00 do 16:00) oraz we wtorki, czwartki i piątki od godz. 8:00 do 12:00.

Punkt poradnictwa obywatelskiego w Kluczach

Urząd Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, Klucze – pokój nr 4

Kto może skorzystać  z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?

Nieodpłatna porada obywatelska kierowana jest do osób borykających się z problemami, które nie mają natury wyłącznie prawnej, znajdują się w trudnej sytuacji i szukają pomocy, która pozwoli im z niej wyjść, a nie mają możliwości opłacenia kosztów usługi prawnika. Przysługuje także przedsiębiorcom samozatrudnionym, czyli takim, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Nieodpłatne Poradnictwo obywatelskie obejmuje:

  1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
  2. wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu i w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania oraz pomoc w jego realizacji;
  3. nieodpłatną mediację, której celem jest wypracowanie rozwiązania między stronami konfliktu poprzez dialog z udziałem mediatora.

Godziny przyjęć:

poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki od 08.30 do 12.30.

Jak umówić się na wizytę?

Telefonicznie: +48 32 647 87 70 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00), lub online za pomocą formularza kontaktowego https://np.ms.gov.pl

Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą uzyskać nieodpłatną pomoc prawną poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość po uprzednim zgłoszeniu w sposób podany wyżej.

Przydatne linki:

KLIK

KLIK


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030