Strona

Stypendia dla zdolnej młodzieży – Fundusz Stypendialny

Już od 2007 roku  nasze Stowarzyszenie  przyznaje stypendia dla maturzystów na pierwszy rok studiów dziennych, by ułatwić im wejście w dorosłe życie.  Ideą naszą jest pomoc finansowa  zdolnej młodzieży uczącej się  w szkołach ponadpodstawowych naszego powiatu lub tu zamieszkującej, pochodzącej z niezamożnych rodzin.

Od 2011 roku współpracujemy z Fundacją Edukacyjna Przedsiębiorczości i nasze środki kierujemy do młodzieży z małych miejscowości do 20 tysięcy  mieszkańców. Pieniądze ze stypendiów młodzież na ogół przeznacza na zakup podręczników, na opłacenie czesnego lub na dojazdy na uczelnie.  Zawsze z wielką przyjemnością odbieramy informacje o dobrym starcie i dalszych osiągnięciach ambitnych  młodych ludzi, którzy swoją postawą i osiągnięciami dowodzą, że otrzymaną szansę rozwoju znakomicie wykorzystują. Warto więc w nich inwestować.

Do tego czasu  przyznaliśmy 45 stypendiów.

Aby zobaczyć rozstrzygnięcia stypendiów kliknij w interesujący Cię rok poniżej!

Rok 2020 – rozstrzygnięcie 

Rok 2021 – rozstrzygnięcie 

Rok 2022 – rozstrzygnięcie

Rok 2023 – rozstrzygnięcie


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030