Strona

Projekt Cztery żywioły – wyjazd terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego

Tytuł projektu: Cztery żywioły – wyjazd terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego

Wartość projektu: 18 042,00 zł

Wartość dofinansowania: 10 292,00 zł

Realizatorzy:  Stowarzyszenie Dobroczynne ,,Res Sacra Miser”

Źródło finansowania: konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 r.

Cel projektu:

Celem zadania jest poprawa funkcjonowania społecznego 20 rodzin z dzieckiem/młodzieżą z niepełnosprawnością z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego. Poprzez realizację innowacyjnego programu terapeutycznego „Cztery żywioły” w formie 5 dniowego wyjazdu rozbudzone zostaną naturalne zainteresowania uczestników.

Dzięki żywiołom dziecko działa, tworzy ,odczuwa i poznaje świat wszystkimi zmysłami, jest bardziej otwarte na otaczający świat, szuka odpowiedzi i chce rozwiązywać problemy. Całość programu opiera się na nauczaniu czynnościowym, które prowadzić będzie do poprawy sytuacji psychofizycznej uczestnika.

Przewidziano także szereg działań zmierzających do upowszechnienia rezultatów działania. Bezpośrednimi odbiorcami zadania jest grupa 20 rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego (ok. 40 osób), przy czym wiek dziecka określony jest jako zakończenie obowiązku edukacyjnego dla osób z niepełnosprawnością (25 lat). Udział w projekcie tylko dla dzieci/młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności. Działania są komplementarne z działaniami Stowarzyszenia w zakresie poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnością (prowadzenie placówek oświatowych, placówki wsparcia dziennego, kampanie zwiększające świadomość społeczną dot. niepełnosprawności).


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030