Strona

Gramy w zielone!

Tytuł projektu: Modernizacja Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny – Gramy w zielone!

Wartość projektu: 170 000.00 zł

Wartość dofinansowania: 170 000.00 zł

Realizatorzy: Stowarzyszenie Dobroczynne ,,Res Sacra Miser”

Źródło finansowania: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Cel projektu:

W ramach projektu planowane są dwa bloki działań o znaczącym potencjalne w zakresie wpływu na rozwój działalności Wnioskodawcy:

  1. montaż oraz korzystanie z instalacji fotowoltaicznej z modernizacją przestrzeni dachowej, na której rozwiązanie ma być zainstalowane.  
  2. innowacyjne w działaniach podmiotów społecznych rozwiązania z wykorzystaniem technologii cyfrowych (cyfrowa transformacja). 
Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030