Strona

Razem ku dostępności ? program wspierania liderów obywatelskich w powiecie olkuskim

Tytuł zadania: Razem ku dostępności ? program wspierania liderów obywatelskich w powiecie olkuskim

Wartość dofinansowania: 291 000,00 zł

Wartość projektu: 318 110,00 zł

Okres realizacji: 01.08.2021 r.  31.07.2023 r.

Źródło finansowania: Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ? Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.

Idea projektu polega na konsolidacji środowiska rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością (dalej DN), którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli self-adwokatów [w zakresie dostępności przestrzeni dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi potrzebami] we współpracy ze środowiskiem liderów młodzieżowych ze szkół średnich. Będzie to kolejny krok w realizacji działań kształtujących liderów społecznych- wykorzystany zostanie opracowany uprzednio program szkoleniowy dla wolontariuszy ze szkół średnich (efekt projektu z lat 2014-2016r.), wdrożona będzie innowacyjna metoda pracy z wykorzystaniem treningu umiejętności społecznych opracowana przez Oferenta (tytuł małopolskiego innowatora przyznany przez ROPS w 2019 r.), pogłębione zostaną rezultaty projektu z 2020 r., w którym nastąpiła realizacja wspólnych pomysłów młodzieży na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością.

Grupą odbiorców projektu są rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością oraz uczniowie szkół średnich z terenu powiatu olkuskiego.

Dokumentacja rekrutacyjna na I cykl wsparcia dla uczniów szkół średnich dostępna tu.

Publikacja FIO katalog dobrych praktyk.

Raport Sojuszników Dostępności

Zasady działania Zespołu konsultacyjnego – raport

Spotkania z władzami lokalnymi – raporty ze spotkań

Raport ewaluacyjny projektu


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030