Strona

Postaw na działanie

Tytuł projektu: Postaw na działanie – partycypacja uczniów szkół powiatu olkuskiego i krakowskiego

Wartość projektu: 26 200,00 zł

Wartość dofinansowania: 20 000,00 zł

Realizatorzy: Stowarzyszenie Dobroczynne ,,Res Sacra Miser”

Źródło finansowania: Województwo Małopolskie

Cel projektu:

Celem zadania jest wzrost aktywności uczniów szkół powiatu olkuskiego i krakowskiego poprzez wdrożenie w 6 partnerskich szkołach innowacyjnego rozwiązania w postaci szkolnych budżetów partycypacyjnych. Mechanizm ten pozwala na budowanie kompetencji społecznych i obywatelskich (stanowiących kompetencje kluczowe) na różnych poziomach. Uczestnicy Zespołów ds. partycypacji (30 uczniów) będą współtworzyć proces w swojej szkole, nabywając przy tym umiejętności autoprezentacji, samodzielności i odpowiedzialności. Kolejna grupa uczniów (216 osób). Ostatnia grupa będzie brała udział w lekcjach rówieśniczych, podczas których dowiedzą się czym jest mechanizm budżetów obywatelskich (288). Cała społeczność będzie mogła poznać w praktyce mechanizm deliberacji, jakim jest budżet uczniowski (wydarzenie animacyjne typu maraton, możliwość głosowania).

Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030