Strona

Zadanie pn.: Wsparcie instytucjonalne i misyjne Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser„ w Olkuszu – rozwój infrastruktury na potrzeby społeczności lokalnej realizowane w latach 2019-2021

Tytuł zadania: ?Wsparcie instytucjonalne i misyjne Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu – rozwój infrastruktury na potrzeby społeczności lokalnej?.

Wartość dofinansowania: 634 820,00 zł

Okres realizacji: 1.05.2019 r. ? 30.06.2021 r.

Źródło finansowania: Narodowy Instytut Wolności ?Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Celem ogólnym projektu jest rozwój działalności misyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, z trudnościami w procesie edukacji wraz ze wzmocnieniem obszaru działalności związanej z promocją zaangażowania społecznego.

Planowane efekty realizacji zadania:

1. dostosowanie struktury organizacyjnej Stowarzyszenia Dobroczynnego ?Res Sacra Miser? w Olkuszu – w ramach Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie działać będzie:

  • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
  • Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne ?Smykałka
  • Placówka Wsparcia Dziennego
  • ?Kawiarenka Pod Parasolem? – nieformalna grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

2. poszerzenie liczebności grupy odbiorców działań misyjnych.;

3. nowa oferta usług w ramach działalności misyjnej.


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030