Strona

Targi Wolontariatu – 2021

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Tytuł zadania: Potrzebujesz mnie więc jestem

Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł

Wartość projektu: 13 950,00 zł

Okres realizacji: 01.09.2021 r.  – 31.12.2021 r.

Źródło finansowania: Województwo Małopolskie

Projekt zakłada kompleksowy program promocji wolontariatu w powiecie olkuskim – w formie trzech zadań merytorycznych. Celem realizacji zadania jest popularyzacja idei wolontariatu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Wyrazem bogatego doświadczenia w realizacji tego typu działań przez nasze Stowarzyszenie będzie organizacja już XIV edycji Targów Wolontariatu – kluczowego wydarzenia projektu. Wręczenie nagród na gali Targów, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu „Wolontariusz Roku – 2021”, to okazja do uhonorowania uczniów – wolontariuszy. Wydarzenie poprzedzające Targi – to warsztaty tematyczne w 2 szkołach podstawowych i 6 średnich w wersji online.


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030