Strona

Nasze placówki

Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny zostało wyodrębnione w strukturze Stowarzyszenia w 2013 roku.

Obecnie w jego skład wchodzą:


Przedszkole Terapeutyczne „Smykałka” im. Aliny Ratusińskiej zostało utworzone w 2018 roku jako placówka wspierająca dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przemyślany rozkład i wyposażenie pomieszczeń, sal przedszkolnych jak i gabinetów specjalistycznych pozwalają naszym wychowankom czuć się komfortowo. Dodatkowym atutem przedszkola jest jego kameralność. Placówka liczy 3 oddziały po 5 dzieci, dzięki czemu możemy w bardziej zindywidualizowany sposób pracować terapeutycznie. Ponadto do każdej sali przydziela się dwóch nauczycieli specjalistów. Wyróżnia nas ilość i jakość prowadzonej terapii w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szeroki asortyment zajęć skupiony jest na konkretnych potrzebach dziecka. Przedszkole zatrudnia pedagogów specjalnych, specjalistów terapii dzieci z Autyzmem i zespołem Aspergera, tyflopedagoga i trenera widzenia, surdopedagoga, logopedę/neurologopedę, psychologa, terapeutów Integracji Sensorycznej, trenerów metody Attention Autism. Nasi specjaliści przeszkoleni są z zakresu Alternatywnej Komunikacji, z narzędziem Tobii Eye Tracker włącznie. W codziennej pracy wykorzystują m.in. terapię ręki, metodę Ruchu Rozwijającego, Sensoplastykę, MUSICON, narzędzia do nauki programowania. Trening Umiejętności Społecznych nie jest nam obcy, a dodatkowe działania z pozyskiwanych funduszów zewnętrznych pozwalają na ciągłe rozszerzanie oferty terapeutycznej. Przedszkole jest bezpłatne.


Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Na Skałce” – jesteśmy placówką oświatową wpisaną do ewidencji placówek oświatowych prowadzonej przez starostę olkuskiego (nr wpisu SE.4330.2.24.2020). Posiadamy uprawnienia do wydawania opinii, w tym:

  • o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysgrafia, dysortografia, dysleksja);
  • dotyczących dostosowania wymagań edukacyjnych;
  • odroczenia obowiązku szkolnego/ gotowości szkolnej dziecka.

Co nas wyróżnia:

  • specjalistyczne gabinety terapeutyczne oraz najnowsze narzędzia diagnostyczne (m. in.: Skala Inteligencji Stanford-Binet 5, Neuropsychologiczna Diagnoza Dziecka NDD),
  • szeroka oferta usług terapeutycznych, w tym rehabilitacja dzieci i niemowląt, terapia integracji sensorycznej, terapia logopedyczna, terapia psychologiczna i pedagogiczna,
  • doświadczania kadra terapeutów i pedagogów,
  • wieloletnie doświadczenie we wsparciu rodzin z dziećmi z dysfunkcjami.

„Kawiarenka Pod Parasolem” to nieformalna grupa wsparcia dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością powstała w 2015 r., jako wynik projektu ?Sami osobie w przyjaznej przestrzeni? realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego  z funduszy EOG.

Efekty projektu prezentowaliśmy podczas  międzynarodowej konferencji pn. ? Polityki publiczne dla kreowania przystępnych usług społecznych. Budowanie mostów pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi społeczne?. Konferencja odbyła się w Bukareszcie w 2016. Zobacz folder prezentujący działania „Kawiarenki” przygotowany na wydarzenie: część 1 (zdjęcia), część 2 (informacja)

Rodzice z „Kawiarenki” byli pierwszymi gospodarzami budynku po byłej szkole na Skałce, remontując pierwsze pomieszczenia przed rozpoczęciem procesu rewitalizacji. Kawiarenka spotyka się co środę w Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie.

Pod nazwą „Kawiarenka Pod Parasolem” działa także kolejna z naszych jednostek, tj. Placówka Wsparcia Dziennego, założona w 2019 r. w ramach projektu unijnego.


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030