Strona

Zostań wolontariuszem

Kim jest wolontariusz?

Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie, świadomie oraz bez wynagrodzenia niesie pomoc innym, angażując się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Wolontariuszem może zostać każdy, jeśli tylko ma chęć do zaangażowania się w różnego typu inicjatywy. Nie liczy się wykształcenie, pochodzenie czy poglądy religijne. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych, by mogły podjąć wolontariat. Należy pamiętać, że nie każdy rodzaj wolontariatu będzie odpowiedni dla każdej osoby. Niektóre działania wymagają posiadania odpowiednich predyspozycji i kwalifikacji.

Decyzję o wyborze danego rodzaju wolontariatu warto przemyśleć – pomogą Ci w tym poniższe pytania:

  • Czy łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi?
  • Co chciałbyś robić jako wolontariusz?
  • Jak dużo czasu możesz poświęcić na wolontariat?
  • Jakie masz umiejętności?
  • Czego chcesz się nauczyć?

Zostań wolontariuszem

Masz niedosyt pozytywnych emocji, zadowolenia z siebie? Chcesz zażyć dawkę pozytywnych emocji, poczuć satysfakcję ze swoich działań?

Rozpocznij przygodę życia. Zostań wolontariuszem!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy wolontariusza i dostarcz go do Centrum Wolontariatu w Olkuszu
pobierz formularz i uzupełniony wyślij na adres: wolontariat@rsm.olkusz.pl

Więcej informacji znajdziesz na naszej dedykowanej stronie poświęconej wolontariatowi: http://wolontariat.rsm.olkusz.pl/

Gdzie możesz pracować?

Wolontariusze, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mogą pracować w:

organizacjach pozarządowych (takich jak np. fundacje czy stowarzyszenia),
instytucjach publicznych,
? organizacjach kościelnych,
? stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego,
? spółdzielniach socjalnych, w spółkach akcyjnych i spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają dla zysku
? podmiotach leczniczych

UWAGA!
Wolontariusze nie mogą być angażowani w zadania realizowane w ramach prowadzonej przez daną placówkę działalności gospodarczej.


Aby promować wolontariat i zachęcić do bezinteresownych działań Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” od 2010 r. organizuje konkurs „Wolontariusz Roku”. Poniżej prezentujemy osoby nagrodzone na przestrzeni lat 2010-2020 w poszczególnych kategoriach naszej nagrody.

2020 rok

– w kategorii ?Najlepszy wolontariusz w mojej organizacji? ? Dominik Zwoliński II LO

– w kategorii ?Najlepszy wolontariusz ? uczeń szkoły podstawowej? ? Wiktoria Wiercioch SP Chechło

– w kategorii ?Najlepszy wolontariusz ? uczeń szkoły średniej ? ? Aleksandra Pietras ZS4

– w kategorii ?Najlepszy wolontariusz pedagog- propagator idei wolontariatu? ? Magdalena Palska SP Chechło

2019 rok

– w kategorii ?Najlepszy wolontariusz w mojej organizacji? ? Olga Kluczewska I LO

– w kategorii ?Najlepszy wolontariusz ? uczeń? ? Aleksandra Pyż IV LO

– w kategorii ?Najlepszy wolontariusz pedagog- propagator idei wolontariatu? ? Agata Spyra IV LO

 

2018 rok

– w kategorii ?Najlepszy wolontariusz w mojej organizacji? ? Kinga Trzcionkowska ZS4

– w kategorii ?Najlepszy wolontariusz ? uczeń? ? Urszula Januszek ZS3

– w kategorii ?Najlepszy wolontariusz pedagog- propagator idei wolontariatu? ? Joanna Gorajczyk ZS4

 

2017 rok

– w kategorii ?Najlepszy wolontariusz w mojej organizacji? ? Emilia Minor IV LO

– w kategorii ?Najlepszy wolontariusz ? uczeń? ? Sandra Kowal ZS w Wolbromiu

– w kategorii ?Najlepszy wolontariusz pedagog- propagator idei wolontariatu? ? Sylwia Zawada ZS1

 

2016 rok

– w kategorii ?Najlepszy wolontariusz w mojej organizacji? ? Olha Kamionka Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej ?SIMO?

– w kategorii ?Najlepszy wolontariusz ? uczeń? ? Dominik Dela ZS4

– w kategorii ?Najlepszy wolontariusz pedagog- propagator idei wolontariatu? ? Piotr Grzanka ZS1

 

2015 rok

– w kategorii ?Najlepszy wolontariusz w mojej organizacji? ? Danuta Marszałek ? członek Stowarzyszenia na rzecz oświaty, kultury i pomocy społecznej Wszyscy dla Wszystkich

– w kategorii ?Najlepszy wolontariusz ? uczeń? ? Klaudia Kurek ZS3

– w kategorii ?Najlepszy wolontariusz pedagog- propagator idei wolontariatu? ? Urszula Jurczyk ZS3

 

2014 rok

– w kategorii ?Najlepszy wolontariusz w mojej organizacji? ? Barbara Kiszko ? członek Stowarzyszenia na rzecz oświaty, kultury i pomocy społecznej Wszyscy dla Wszystkich

– w kategorii ?Najlepszy wolontariusz ? uczeń? ? Aleksandra Banyś ZS3

– w kategorii ?Najlepszy wolontariusz pedagog- propagator idei wolontariatu? ? Wiesława Syguła ZS3

 

2013 rok

– w kategorii ?Najlepszy wolontariusz w mojej organizacji? ? Patrycja Mosurek ZS4

– w kategorii ?Najlepszy wolontariusz ? uczeń? ? Angelika Bieda IV LO

– w kategorii ?Najlepszy wolontariusz pedagog- propagator idei wolontariatu? ? Beata Szymczyk-Bąchór I LO

 

2012 rok

– w kategorii ?Najlepszy wolontariusz w mojej organizacji? ? Tomasz Grandys

– w kategorii ?Najlepszy wolontariusz ? uczeń? ? Monika Jurek II LO

– w kategorii ?Najlepszy wolontariusz pedagog- propagator idei wolontariatu? ? Małgorzata Bryzik IV LO i Agata Skibińska II LO

 

2011 rok

– w kategorii ?Najlepszy wolontariusz w mojej organizacji? ? Olga Minor II LO

– w kategorii ?Najlepszy wolontariusz ? uczeń? ? Dastin Łabuz IV LO

– w kategorii ?Najlepszy wolontariusz pedagog- propagator idei wolontariatu? ? Bożena Noga ZS4

 

2010 rok

– w kategorii ?Najlepszy wolontariusz w mojej organizacji? ? Aleksandra Haberka IV LO

– w kategorii ?Najlepszy wolontariusz ? uczeń? ? Marcin Sperka ZS1

– w kategorii ?Najlepszy wolontariusz pedagog- propagator idei wolontariatu? ? Anna Noga IV LO


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030