Bezpłatne badania prenatalne dla kobiet z powiatu olkuskiego i krakowskiego

1 czerwca 2021

Od 1 czerwca 2021 r. ruszył Moduł ?Badania prenatalne? w ramach projektu ?Kompleksowy program wczesnej interwencji dla małego dziecka niepełnosprawnego z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego wraz z dostępem do badań prenatalnych?. 180 kobiet w powiatu olkuskiego i krakowskiego będzie miało szansę uczestniczyć w badaniach I i II trymestru ciąży.

Kandydatka powinna spełniać następujące warunki: 

 • mieszka w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu olkuskiego lub krakowskiego (z wyłączeniem miasta Kraków);
 • nie ukończyła 35 roku życia na moment zakończenia cyklu badań;
 • wiek ciążowy nie przekracza 14 tygodnia ciąży;
 • nie spełnia kwalifikacji do programu badań prenatalnych finansowanego z NFZ.

Badania wykonywane będą przez GYNCENTRUM Sp. z o.o., miejscem wykonywania badań będzie: NZOZ GynCentrum – Oddział Kraków, ul. Józefa Mehoffera 10, 31-322 Kraków

Jak zapisać się do projektu?

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest, złożona w terminie, w formie pisemnej kompletnie wypełniona karta zgłoszeniowa (załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z załącznikami, do których należy:

 • oświadczenie o wieku ciąży oraz braku spełnienia warunków kwalifikujących do badań prenatalnych finansowanych z NFZ (załącznik nr 2 do Regulaminu). Wykonawca badań prenatalnych podczas I wizyty konsultacyjnej, na podstawie karty ciąży, która stanowić będzie część dokumentacji medycznej, weryfikuje podany wiek ciąży.
 • Oświadczenie Uczestniczki Projektu o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 3 do Regulaminu).

 

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć na trzy sposoby:

 • osobiście w wersji papierowej w Biurze projektu (Bukowno, 32-332, ul. Kolejowa 30) ? od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Biuro projektu dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • pocztą tradycyjną z dopiskiem ?bezpłatne badania prenatalne?, za datę złożenia uznaje się datę wpływu ww. dokumentacji do Biura projektu;
 • drogą mailową na prenatalne@rsm.org.pl? dotyczy skanów podpisanych dokumentów, oryginały dokumentów należy dostarczyć w dniu I wizyty konsultacyjnej (do Wykonawcy badań prenatalnych).

 

Na wsparcie w ramach modułu  Badanie prenatalne składa się :

 • Wizyta konsultacyjna, w trakcie której następuje kwalifikacja do badania,
 • Badanie ultrasonograficzne wykonywane pomiędzy 11+0 a 13+6 tygodniem ciąży -wykonane zgodnie z zaleceniami PTG oraz Fundacji Medycyny Płodu (Fetal Medicine Foundation – FMF),
 • Badanie biochemiczne I trymestru ciąży,
 • Komputerowa ocena ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych płodu na podstawie danych uzyskanych podczas badań przesiewowych I trymestru ciąży,
 • W II trymestrze ciąży (pomiędzy 15-18 tygodniem ciąży) wskazane jest wykonanie badania biochemicznego (test potrójny ? oznaczenie w osoczu całkowitego HCG, alfafetoproteiny oraz wolnego estriolu),
 • Pomiędzy 18 a 24 tygodniem ciąży wykonanie badania ultrasonograficznego zgodnie z rekomendacjami PTG/FM,
 • Wizyta konsultacyjna ? zalecenia dalszego postępowania.

W ramach wizyt konsultacyjnych zostaną omówione z pacjentką korzyści oraz ryzyka związane z wykonaniem prenatalnych badań diagnostycznych (nieinwazyjnych i inwazyjnych).

 

Informacje dodatkowe na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu:  574 180 389 oraz w Biurze Projektu. Informacje dotyczące zasad zapisu, wolnych terminów badań prenatalnych udzielane będą przez Wykonawcę badań prenatalnych dla zakwalifikowanych Uczestniczek projektu, którym udostępniony zostanie dedykowany numer telefonu.

Pobierz dokumenty rekrutacyjne:https://nowa.rsm.org.pl/wp-content/uploads/2021/07/Zacznik_nr_1-__3_pakiet_zgloszeniowy.pdf
Zapoznaj się z regulaminem :https://nowa.rsm.org.pl/wp-content/uploads/2021/07/Regulamin_rekrutacji_badania_final.pdf

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030