Strona

Grupa Wparcia Ukraińcy dla Ukraińców

Stowarzyszenie Dobroczynne ,,Res Sacra Miser” łącząc się z Ukraińcami otworzyło Grupy Wsparcia.

Celem cyklicznych spotkań dla Ukraińców zamieszkujących gminę Olkusz jest wspieranie się, spędzanie wspólnie czasu oraz motywowanie się do działania. Grupa będzie działała na zasadzie Ukraińcy dla Ukraińców. Początkowo forma spotkań będzie otwarta i polegać będzie na rozmowach i wymianie informacji. Nasza animatorka rozmawiać będzie o pojawiających się potrzebach uchodźców.

Spotkania skierowane głównie dla dorosłych z zapewnieniem drobnego poczęstunku.

Animator spotkań: – Tetiana Smietova

Zapraszamy!

Zadanie „Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej” finansowane przez Gminę Olkusz


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030