Konkurs Wolontariusz Roku 2020 – rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń

18 grudnia 2020
130115616_3852907954757811_67039982005537456_n.jpg

Stowarzyszenie Dobroczynne ?Res Sacra Miser? serdecznie zaprasza  do zgłaszania kandydatur w konkursie ?Wolontariusz Roku 2020? . Zachęcamy Dyrektorów szkół podstawowych i średnich do składania zgłoszeń.

 

W tym roku konkurs organizowany jest w czterech kategoriach:

– najlepszy wolontariusz w mojej organizacji,

– najlepszy wolontariusz ? uczeń szkoły średniej,

– najlepszy wolontariusz ? uczeń szkoły podstawowej (nowa kategoria),

– najlepszy wolontariusz ? pedagog ? propagator idei wolontariatu.

Celem konkursu jest uhonorowanie osób propagujących na co dzień wolontariat ze szczególnym uwzględnieniem działań społecznych w związku z epidemią COVID-19.

Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie danej kandydatury do nagrody w wybranej kategorii na formularzu zgłoszeniowym, zawierającym stosowne uzasadnienie wraz
z opisem osiągnięć kandydata w zakresie wolontariatu. Zgłoszenie do konkursu ?Wolontariusz Roku 2020? należy przesłać w formie skanu na adres wolontariat@rsm.org.pl do dnia 13 listopada 2020 roku.

Oceny zgłoszonych ofert dokona powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Komisja Konkursowa.

Ogłoszenie wyników konkursu wraz z wręczeniem nagród dla Laureatów będzie mieć miejsce  w dniu 24 listopada 2020 roku o godz. 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Kolejowej 30 w Bukownie i będzie transmitowane na żywo podczas XIII edycji Targów Wolontariatu odbywających się online.

Serdecznie zapraszamy  do wzięcia udziału w konkursie. Zachęcamy zwłaszcza Dyrektorów szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu olkuskiego do zgłaszania uczniów zaangażowanych  w działalność społeczną.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Konkurs ?Wolontariusz Roku 2020 jest realizowany w ramach projektu ?Potrzebujesz mnie więc jestem? przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Naszym partnerem w organizacji wydarzenia jest SumiRiko Poland Sp. z o. o.

Wszelkich informacji w zakresie organizacji konkursu i XIII Targów Wolontariatu udzieli Państwu koordynator projektu Pani Janina Lenarczyk (tel. 698-211-780).  Regulamin konkursu pn. ?Wolontariusz roku 2020? oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.rsm.org.pl; 

 

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Formularz w wersji edytowalnej do pobrania ze strony http://wolontariat.rsm.olkusz.pl 

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030