Strona

Magiczne wakacje wsparcie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z terenu powiatu olkuskiego – dofinansowanie ze środków Wojewody Małopolskiego, 2021 r.

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Magiczne wakacje” wsparcie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z terenu powiatu olkuskiego” , realizowane przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” , jest współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego

Tytuł projektu: Magiczne wakacje – wsparcie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z terenu powiatu olkuskiego

Wartość projektu:  12800,00 zł

Wartość dofinansowania: 10000 zł

Realizatorzy:  Stowarzyszenie Dobroczynne Res Sacra Miser

Źródło finansowania: Wojewoda Małopolski

Cel projektu: Zapewnienie bezpłatnych wakacyjnych działań integracyjno-terapeutycznych nieewoluujących skutki ograniczeń związanych z epidemią, połączone z możliwością korzystania z okolicznych atrakcji turystycznych na świeżym powietrzu umożliwi odbiorcom zadania powrót do pełnienia ról społecznych. Zajęcia są komplementarne wobec działań terapeutycznych indywidualnych (rehabilitacja, terapia SI) realizowanych przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”. 

Grupę docelową stanowić będzie  15 osób – dzieci i młodzież niepełnosprawna w wieku 7-25 lat zamieszkująca/ ucząca się na terenie powiatu olkuskiego (osoby uczące się w szkole szczebla podstawowego lub ponadpodstawowego).


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030