Strona

Nowe życie budynku po byłej szkole Na Skałce w Bukownie

W 2016 roku Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” przejęło w użyczenie budynek po byłej szkole, który nie był remontowany od lat. Obiekt był w bardzo złym stanie technicznym.

Podjęliśmy szereg działań zmierzających do rewitalizacji przestrzeni – o zrealizowanych projektach możesz przeczytać w zakładce dotyczącej projektów, tj.: tu, tu i tu.

Mimo że proces rewitalizacji wymagał od nas posiadania środków własnych w łącznej wysokości ponad 700 000 zł, nie spoczęliśmy na laurach i gromadzimy kapitał niezbędny do dalszych prac inwestycyjnych. Staramy się stale pozyskiwać kolejne dofinansowania na niezbędne prace zwiększające komfort korzystania z naszych przestrzeni.

W 2020 r. udało nam się m.in. zmodernizować plac zabaw z pierwszą w powiecie olkuskim huśtawką dla osób poruszających się na wózkach, stworzyć ogród sensoryczny stanowiący innowacyjną przestrzeń terapeutyczną oraz pozyskać rowery dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością – wszystko z udziałem środków zewnętrznych z wykorzystaniem wpłat od osób indywidualnych w ramach mechanizmu 1%.

Dzieci bawiące się kolorową chustą animacyjną
Dzieci bawiące się kolorową chustą animacyjną

Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego jest otwarte 6 dni w tygodniu (poniedziałek – sobota) – dzieją się w nim codziennie rzeczy niezwykłe, zabawne, niepowtarzalne – wszystko dzięki naszym podopiecznym, którzy wnoszą tutaj uśmiech i ciężko pracują z naszymi terapeutami.

POMÓŻ NAM ZWIĘKSZYĆ KOMFORT UŻYTKOWANIA PRZESTRZENI CENTRUM WSPARCIA.
Dokonaj wpłaty z wykorzystaniem mechanizmu ?Wesprzyj nas?

Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030