Strona

Pierwszy powód

Z naszego wsparcia co roku korzysta ponad 100 dzieciaków z niepełnosprawnościami i ich rodziny.

Przeniesienie Centrum Wsparcia Dziecka z Niepełnosprawnością i Rodziny do Bukowna wraz z odnowieniem przestrzeni budynku po byłej szkole na Skałce dało nam zupełnie nowe możliwości wsparcia terapeutycznego dla szerokiego kręgu odbiorców. Staramy się łączyć wsparcie terapeutyczne z integracją, zabawą oraz włączaniem rodzin w proces wsparcia dla dziecka.

TWOJE WSPARCIE POZWALA NAM POMAGAĆ CORAZ WIĘKSZEJ LICZBIE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ.

Dokonaj wpłaty z wykorzystaniem mechanizmu „Wesprzyj nas”

… tu czujemy się jak w domu


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030