Strona

Nasze projekty dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością – 2021 r.

Aby wsparcie dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością było bezpłatne dla naszych podopiecznych i wszystkich potrzebujących wsparcia, stale staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne na kolejne innowacyjne działania terapeutyczne i integracyjne.

Zapoznaj się z naszymi propozycjami działań na rok 2022.

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030