Strona

Razem łatwiej, edycja 2 – projekt finansowany przez Gminę Bolesław

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Bolesław

.

.


Tytuł projektu: „Razem łatwiej, edycja 2”

Wartość projektu:  12 340,00 zł

Wartość dofinansowania: 12 000,00 zł

Realizatorzy:  Stowarzyszenie Dobroczynne ?Res Sacra Miser?

Źródło finansowania: Gmina Bolesław

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wsparcie dla dzieci/młodzieży z  niepełnosprawnością i ich rodzin/opiekunów ułatwiających codzienne funkcjonowanie w okresie pandemii koronawirusa z terenu Gminy Bolesław poprzez zorganizowanie wielospecjalistycznych  działań terapeutyczno-rehabilitacyjnych i aktywizujących w celu zwiększenia samodzielności i aktywności społeczną tej grupy zmniejszających stopień wykluczenia w swoim środowisku.

Adresatami projektu będzie 10 rodzin (w tym dzieci/młodzież z niepełnosprawnością) zakwalifikowanych do projektu (minimum jeden opiekun z dzieckiem z niepełnosprawnością  -z porażeniem mózgowym, z objawami autyzmu, niedosłuchem, niedowidzące, z zaburzeniami w rozwoju mowy o różnej etiologii, z dezintegracją sensoryczną, z opóźnionym rozwojem umysłowym) lub zagrożonych niepełnosprawnością (dzieci/młodzież z tzw. ryzyka okołoporodowego) w wieku od urodzenia do ukończenia nauki w szkole (w przypadku osób z niepełnosprawnością może to być 25 rok życia).


Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030