Strona

konferencja podsumowująca I edycję szkolnych budżetów uczniowskich w ramach projektu


 • Większość prezentacji i wystąpień przygotowała zaangażowana w projekt młodzież z sześciu naszych partnerskich szkół. Nie było czasu na próby całości, zmiany, dogrania – tutaj liczył się profesjonalizm, umiejętność wystąpień publicznych (którą wcześniej ćwiczyliśmy na szkoleniach) i kreatywność. Każde wystąpienie było przygotowane samodzielnie przez uczniów i uczennice – było zatem spontaniczne, ale przede wszystkim szczere. Zastanawialiśmy się, jakie kompetencje zyskuje młodzież zaangażowana w proces wdrożenia szkolnych budżetów uczniowskich – w temat wprowadzili nas: Paweł Kieres – ZS nr 4 w Olkuszu, Yuri Chubka – SP Bolesław i Filip Chalcarz – IV LO Olkusz. Poznaliśmy najlepsze praktyki we wdrażaniu budżetów uczniowskich (wystąpienia Zuzanny  Jurkiewicz – IV LO Olkusz, Tadeusza Piasnego – SP Bolesław i ponownie Filipa Chalcarza – IV LO Olkusz).
 • Giełdą pomysłów i inspiracji były wystąpienia autorów i autorek zadań, które wygrały głosowania w szkołach partnerskich. „Lekcje wśród wiewiórek”, „Lekcje na leżakach”, czy „Wymarzony Dzień Dziecka” – to tylko niektóre z tytułów zwycięskich i omawianych zadań.
 • „Word cafe”, czyli metoda służąca uporządkowaniu dyskusji i wymianie informacji i pomysłów przygotowana, przeprowadzona i zaprezentowana przez uczestniczki projektu dla młodzieży uczestniczącej w konferencji. O tym, co w powiecie olkuskim działa, a co wymaga poprawy (w obszarze dostosowania oferty kulturalnej, sportowej, czasu wolnego i infrastruktury szkolnej dla młodzieży) dyskutowały: Zuzanna Lubaszka, Julia Kulanty, Pola Trzaskowska – SP Bolesław, Martyna Bigaj i Natalia Klimek – ZSP Osiek, Zosia Skiba z SP 1 w Olkuszu, Alicja Pomierna z Zespołu Szkół nr 4 w Olkuszu.
 • Niesamowita otwartość przedstawicieli władz lokalnych, którzy nie tylko odnieśli się do wniosków młodzieży z „word-cafe”, ale przedstawili przykłady swoich działań na rzecz młodzieży. Dziękujemy: Pani Staroście – Paulinie Polak, Panu Łukaszowi Rychlewskiemu – Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, Pani Agacie Borkiewicz – Zastępcy Wójta Gminy Bolesław, Panu Marcinowi Cockiewiczowi– Zastępcy Burmistrza Miasta Bukowno, Pani Joannie Szatan – Kenderow – Dyrektorce  Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olkuszu, Pani Izabelu Mosur – Dyrektorce Samorządowego Zespołu Edukacji w Olkuszu.  Dziękujemy za obecność, wsparcie w organizacji wydarzenia i miłe słowa skierowane do uczestników projektu i naszych szkół partnerskich. Wielkie brawa za gotowość do dialogu z młodzieżą – zapewniamy że z naszej strony to dopiero początek rozmów o lokalnej polityce młodzieżowej.
 • Wspaniałe prelegentki z mnóstwem inspirujących przykładów i pomysłów: Barbara Moś (Stowarzyszenia Europe4Youth w Krakowie), Halina Rams (Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza), Ola Latocha (Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych).  Kolejny raz był z nami – w charakterze prowadzącego  i członka panelu dyskusyjnego – Przemysław Kania (Prezes Stowarzyszenia Literacko-Teatralnego, aktor Teatru Zagłębie). Dziękujemy!
 • Wręczenie certyfikatów Korpusu Solidarności pn. „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom” dla IV LO w Olkuszu i ZS nr 4 w Olkuszu.
 • A na deser „Gra w zmianę” – czyli kolejne innowacyjne narzędzie, dzięki któremu młodzież poznała specyfikę działania lokalnych organizacji pozarządowych.

Dziękujemy naszym partnerskim szkołom, z którymi testowaliśmy szkolne budżety uczniowskie. Dyrektorom: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osieku, Szkoły Podstawowej nr 1 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Bukownie, Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bolesławiu, IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu,  Zespołu Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu należą się wielkie brawa za podjęcie decyzji o wdrożeniu rozwiązania, które w Polsce dopiero zaczyna się pojawiać.

Koordynatorowi i koordynatorkom w szkołach partnerskich dziękujemy za cierpliwość, zaangażowanie, zgrywanie terminów i czuwanie nad całością procesu w Waszych szkołach. Małgorzata Krzemień, Anna Kula – IV LO w Olkuszu, Justyna Kuźniak, Agnieszka Kocot – ZS nr 4 w Olkuszu, Aleksandra Wojdyła – ZSP w Osieku, Robert Ceklarz, Patrycja Zawada – SP 1 Olkusz, Jolanta Oleś – SP nr 1 Bukowno, Elżbieta Kulanty – SP Bolesław – mamy nadzieję, że spotykamy się w tym składzie w kolejnej edycji😊

Dyrektorom szkół powiatu olkuskiego, przedstawicielom samorządów organizacji pozarządowych i przedsiębiorców dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia i obecność na konferencji

Dla nas największą wartością w projekcie jest to, że wszyscy uczestnicy i uczestniczki Zespołów ds. budżetów uczniowskich powtórzyliby tę przygodę raz jeszcze. Dziękujemy Wam wszystkim za to, że przez ten rok szkolny „współdecydowaliście” o tym, jak wyglądają Wasze szkoły!

Szkolne budżety uczniowskie są rozwiązaniem innowacyjnym w skali kraju. Podobne mechanizmy wprowadziła Warszawa, Kraków, Poznań czy Białystok – projekt realizowany w powiecie olkuskim jest więc pionierski, zarówno pod względem tematyki, jak i szerokiego zaangażowania szkół podstawowych i średnich.

Statystyki wdrażania budżetów uczniowskich w sześciu partnerskich szkołach powiatu olkuskiego:

 • 57 zadań (pomysłów na ulepszenie swojej szkoły) zgłoszonych przez 160 autorów i autorek
 • ponad 2000 osób głosujących – frekwencja w większości szkół przekraczała 70%
 • 12 zadań wybranych do realizacji. Najczęstszym pomysłem było stworzenie kącików relaksu na korytarzach i ogrodach szkolnych. Zakupiony został sprzęt do odtwarzania muzyki na przerwach, wentylatory do sal lekcyjnych, różowe skrzyneczki do szkolnych toalet, automat do napojów. Zrealizowano jedno wydarzenie społeczne – magiczny Dzień Dziecka.
 • Ponad 40 osób zaangażowanych w pracę Zespołów ds. budżetu uczniowskiego, w tym 29 to uczniowie i uczennice szkół.

W jaki sposób projekt może pomóc innym szkołom we wprowadzeniu budżetów uczniowskich?

 • Przykładowe regulaminy procesu wraz z innymi dokumentami dostępne są na stronie internetowej: współdecydujemy.rsm.org.pl;
 • Możliwość zorganizowania szkolenia wprowadzającego dla zainteresowanych szkół z udostępnieniem materiałów promocyjnych;
 • Raport z podsumowania mechanizmu wraz z dobrymi praktykami dystrybuowany do wszystkich szkół powiatu olkuskiego we wrześniu 2022 r.;
 • Rozpoczęcie dialogu z przedstawicielami władz lokalnych – zachęcenie do wprowadzenia budżetów uczniowskich do lokalnej polityki młodzieżowej.

„Czuć było aktywność uczniów szkoły. Ludzie mieli nowe pomysły. Ten projekt ich aktywizuje – to jest najważniejsze w naszym demokratycznym społeczeństwie” – Filip Chalcarz, członek Zespołu ds. budżetu uczniowskiego, IV LO  Olkusz

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
Przekaż darowiznę

Zobacz jak możesz wspomóc nasze działania!

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030