Konkurs „Wolontariusz Roku 2022” – start!

5 października 2022
310738461_473930751426176_2319836328044017687_n.jpg

 

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” serdecznie zaprasza  do zgłaszania kandydatur w konkursie „Wolontariusz Roku 2022”,  organizowanym w czterech kategoriach:

– najlepszy wolontariusz w mojej organizacji,

– najlepszy wolontariusz – uczeń szkoły średniej,

– najlepszy wolontariusz – uczeń szkoły podstawowej,

– najlepszy wolontariusz – pedagog – propagator idei wolontariatu.

Celem konkursu jest uhonorowanie osób propagujących na co dzień wolontariat ze szczególnym uwzględnieniem działań społecznych w związku z sytuacją na Ukrainie.

Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie danej kandydatury do nagrody w wybranej kategorii na formularzu zgłoszeniowym, zawierającym stosowne uzasadnienie wraz
z opisem osiągnięć kandydata w zakresie wolontariatu. Zgłoszenie do konkursu „Wolontariusz Roku 2022” należy złożyć w Centrum Wolontariatu przy ul. Rynek 4 w Olkuszu do dnia 28.10.2022 roku.

Oceny zgłoszonych ofert dokona powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Komisja Konkursowa.

 Ogłoszenie wyników konkursu wraz z wręczeniem nagród dla Laureatów będzie mieć miejsce  w dniu 09 grudnia 2022 roku o godz. 10.00 w  Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu przy ul. Francesco Nullo 29  w Olkuszu podczas XV edycji Targów Wolontariatu.

Serdecznie zapraszamy  do wzięcia udziału w konkursie. Zachęcamy zwłaszcza Dyrektorów szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu olkuskiego do zgłaszania uczniów zaangażowanych  w działalność społeczną.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Konkurs „Wolontariusz Roku 2022” jest realizowany w ramach projektu „Potrzebujesz mnie więc jestem” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Wszelkich informacji w zakresie organizacji konkursu i XV Targów Wolontariatu udzieli Państwu koordynator projektu Pani Janina Lenarczyk (tel. 698-211-780).

Do pobrania:

formularz zgłoszenia

regulamin konkursu Wolontariusz Roku 2022

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030