Dobiegła końca realizacja projektu „Rodzina w Centrum” dofinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego

24 października 2022
305773512_452716963547555_2094036679292620127_n-1200x900.jpg

Ponad 320 osób, zajęcia w czterech partnerskich placówkach, spotkania integracyjne w Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie, terapia indywidualna dla dzieci z obszarów wiejskich – to główne efekty realizacji zadania „Rodzina w Centrum – wsparcie dla rodzin z terenów wiejskich powiatów olkuskiego i krakowskiego”.

Stowarzyszenie realizowało projekt w okresie listopad 2021 – październik 2022 r. Do współpracy zaproszone zostały cztery szkoły z obszarów wiejskich powiatu olkuskiego i krakowskiego:
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Osieku – gmina Olkusz,
– Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Żuradzie – gmina Olkusz,
– Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bolesławiu – gmina Bolesław,
– Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej – powiat krakowski, gmina Jerzmanowice- Przeginia.

Oferta stanowiła kompleksowy program wsparcia dla rodzin zamieszkujących obszary wiejskie (gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie) powiatów olkuskiego i krakowskiego.
Zrealizowane w ramach Oferty zadania, wychodząc od wspomagania dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w miejscu edukacji (mobilne porady w postaci warsztatów dot. nieharmonijnego rozwoju oraz warsztaty dot. emocji w okresie po pandemii, w wymiarze 56 godzin), skupiły się na indywidualnej pomocy rodzinie w realizacji funkcji wychowawczych, opiekuńczych i emocjonalnych (indywidualne wsparcie specjalistyczne w wymiarze 180 godzin) oraz promowały integrację wzmacniającą więzy rodzinne i koleżeńskie, w tym z rodzinami uchodźców z Ukrainy.

To właśnie w ramach realizacji projektu odbyły się wysoko oceniane zajęcia integracyjne dla grup przedszkolnych i szkolnych w dn. 7 września 2022 r. Dużą popularnością cieszyły się zajęcia dotyczące różnych aspektów rodzenia sobie z emocjami dla uczniów klas 7-8  z naszych partnerskich szkół. Jak wskazują nasi prowadzący, warsztaty tego typu w okresie po pandemicznym stanowią niezwykle cenne wsparcie dla młodzieży. Wreszcie indywidualne zajęcia terapeutyczne w Centrum Wsparcia pozwoliły na poprawę funkcjonowania 20 dzieciaków z zaburzeniami bazowych systemów zmysłowych.

Na realizację zadania Stowarzyszenie pozyskało kwotę 39 430,00 zł ze środków Województwa Małopolskiego w ramach zadania publicznego ,,Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”.

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030