Stypendium Pomostowe edycja 2022r.

13 lutego 2023
IMG20230210123006.jpg

W piątek 10 lutego – zgodnie z kilkunastoletnią tradycją – spotkaliśmy się z naszymi stypendystami, którzy w tym roku akademickim, jako studenci pierwszego roku, otrzymują środki na sfinansowanie wydatków edukacyjnych. Przypominamy, że „Stypendium Pomostowe” współfinansowane przez nasze Stowarzyszenie i Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi przyznane zostało Kornelii Sośnierz i Pawłowi Pasiowi.
Gratulowaliśmy raz jeszcze naszym stypendystom uzyskania bardzo dobrych wyników na maturze i rozpoczęcia studiów na wybranym kierunku. Cieszymy się, że nasze Stowarzyszenie pomaga im realizować marzenia. Rozmawialiśmy o bieżących problemach oraz o planach na najbliższe lata.
Przy okazji przypominamy tegorocznym maturzystom, że już niedługo będzie można aplikować o stypendium na rok akademicki 2023/2024. Równocześnie apelujemy o informowanie i zachęcenie bliskich i znajomych do przekazywanie 1,5% podatku na rzecz Stowarzyszenia, abyśmy mogli pomagać kolejnym maturzystom realizować swoje pasje.
#Pomagamywzrastać

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030