Kolejny projekt wymiany zagranicznej dla młodzieży powiatu olkuskiego

6 grudnia 2022
316847132_728525722026348_2457004179065327989_n-1200x900.jpg

Dzięki Stowarzyszeniu Dobroczynnemu „Res Sacra Miser”,  w dniach 21-27 listopada 2022 roku grupa uczniów z klas ósmych  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu wyjechała do Słowacji. Projekt  Erasmus+ pn. „Be The Change”( „Zmień się!”) nasze Stowarzyszenie współtworzyło wraz z liderem słowackim – organizacją: „Luminosus, n.o.”. Za organizację całości odpowiedzialny był p. Edwin Caraballo-Cortes, który od lat, jako nasz wolontariusz, realizuje podobne programy.Prócz grupy polskiej uczestnikami projektu była także młodzież z Łotwy, Ukrainy oraz Słowacji.
Poniżej relacja z wyjazdu: Uczestnicy byli goszczeni w Veľké Kapušany, małym słowackim mieście leżącym 80 km za Koszycami, nieopodal granicy z Ukrainą i Węgrami. Dużą grupę mniejszości  narodowej stanowią tam Węgrzy. Na ulicach widać dwujęzyczne szyldy nad sklepami i urzędami. Język  węgierski jest jednym z dwóch języków używanych w tamtejszej społeczności. Zatem młodzi ludzie zetknęli się z różnorodnością kulturową. Zamieszkuje tam również, spora grupa narodowości romskiej, która żyje na granicy ubóstwa.Uczestnicy rozmawiali o tym, co to znaczy być tolerancyjnym. Jak żyje się w społecznościach różnorodnych ekonomicznie, kulturowo i religijnie. Wspominali o grupach narażonych na wykluczenie i dyskryminację. Zastanawiali się nad tym, w jaki sposób można zapobiegać dyskryminacji oraz zaproponowali konkretne rozwiązania w przeciwstawianiu się temu zjawisku.Młodzież rozwijała kluczowe  kompetencje, przede wszystkim kompetencje społeczne i obywatelskie, posługiwania się językiem obcym oraz kompetencje informatyczne.Wszystko to odbywało się w przyjaznej atmosferze. Prócz rozmów było dużo dobrej zabawy i młodzieńczej radości. Ciekawe zajęcia warsztatowe wyzwalały kreatywność i umiejętność współpracy. Śmiało można stwierdzić, że zawiązały się nowe przyjaźnie. Uczestnicy zobowiązali się rozpowszechniać w swoim środowisku lokalnymi w szkołach idee tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, dla jego odmiennej kultury, religii i obyczajowości. Pożegnaniom nie było końca! Wzruszenie odbierało mowę, oczy napełniało łzami a do serc wlewało radość.Wszyscy wrócili bogatsi w przeżycia!

Fotorelacja z wydarzenia dostępna pod linkiem: FB 

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030