Bezpłatne zajęcia edukacyjne dla dzieci z Ukrainy – współpraca z firmą Cytvia.

8 września 2022
IMG_4365-1200x900.jpg

7 września w naszym Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie zorganizowaliśmy piknik integracyjny dla rodzin z Ukrainy i naszych podopiecznych z Kawiarenki Pod Parasolem. Opiekunowie dzieci z Ukrainy wzięli udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym bezpłatnych zajęć edukacyjnych, które nasze Stowarzyszenia zamierza zorganizować dzięki darowiźnie przekazanej przez firmę Cytvia.

Na spotkaniu przedstawiliśmy możliwości organizacji zajęć, które mają bazować na potrzebach edukacyjnych zgłaszanych przez rodziców. Uczestnicy spotkania mieli możliwość wypełnienia ankiety, która stanowić będzie dla nas wytyczne do zaplanowania koniecznych lekcji. Ankietę można jeszcze wypełnić i dostarczyć do naszej grupy wsparcia, która spotyka się co czwartek w budynku Podziemnego Olkusza w godz. 10-12.00. Prosimy o doniesienie wypełnionej ankiety do dnia 15 września.

Ankieta do pobrania tutaj: https://rsm.org.pl/wp-content/uploads/2022/09/Анкета-Олькуш1.docx

Dla najmłodszych uczestników spotkania przygotowaliśmy szereg atrakcji – nie zabrakło poczęstunku i zabaw ruchowych.  Punktem kulminacyjnym było jednak wspólne sadzenie przez uczestników spotkania krzewów kaliny, która jest symbolem Ukrainy.

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030