W nowy rok szkolny z nowymi działaniami!

2 września 2022
Kolorowy-Ksztalty-Dzieci-Post-na-Facebooku1.png

Nasze Stowarzyszenie działania zaczyna od pierwszego dzwonka. Po intensywnych wakacjach nie zwalniamy tempa i proponujemy uczniom naszych szkół partnerskich całą masę nowych działań. Zobaczcie sami

– Projekt „Rodzina w Centrum – wsparcie dla rodzin z terenów wiejskich powiatu olkuskiego i krakowskiego”. Już 7 września odbędą się warsztaty aktywizacyjne dla uczniów naszych partnerskich szkół: Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bolesławiu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osieku, Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole w Żuradzie, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Racławice. Do końca października w szkołach tych odbędą się także specjalne zajęcia pedagogiczne z umiejętności personalnych dla uczniów klas starszych. Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

– 7 września od 15.00 ruszamy z piknikiem „Pożegnanie Lata”, na który zapraszamy uczniów z Ukrainy  i ich rodziców. Będzie to okazja do zbadania potrzeb edukacyjnych dzieciaków, tak aby zaproponować im potem bezpłatne zajęcia artystyczne, dydaktyczne czy sportowe. Spotkanie organizowane w ramach darowizny przekazanej przez firmę Cytvia.

– 21 września świętujemy Międzynarodowy Dzień Pokoju, który łączmy z dniem dobrych uczynków. Wspólnie z wolontariuszami z naszych partnerskich szkół, podopiecznymi domów dziecka oraz członkami grupy wsparcia dla Ukrainy tego dnia organizujemy szereg akcji polegających na „czynieniu dobra” z punktem kulminacyjnym –  happeningiem na olkuskim rynku (start godz. 13.00). Akcje podejmowane przez każdą ze szkół realizowane są w ramach projektu „Potrzebujesz mnie – więc jestem” finansowanego przez Województwo Małopolskie. Impreza integracyjna na rynku jest natomiast częścią projektu „Olkuskie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej – 2022”, na który środki przekazuje Gmina Olkusz.

– 21 września startujemy także z przygodą z II edycją szkolnych budżetów uczniowskich w ramach projektu „Współdecydujemy – zaangażowanie obywatelskie młodzieży szkół powiatu olkuskiego”. Członkowie Zespołów ds.  szkolnych budżetów właśnie wtedy rozpoczną szkolenie wyjazdowe, którego efektem mają być koncepcje inicjatyw obywatelskich w naszych partnerskich placówkach. Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

– dwa dni później na kolejny wyjazd szkoleniowy udają się nasi wolontariusze – liderzy ze szkół średnich wraz z dziećmi z niepełnosprawnością i ich rodzicami w ramach projektu „Razem dla dostępności – program wspierania liderów obywatelskich w powiecie olkuskim”. Obecnie trwa rekrutacja nowych „liderów”, na których czeka cykl inspirujących szkoleń oraz możliwość zwiększenia dostępności w swojej szkole. Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.

– 9 grudnia odbędą się kolejne Targi Wolontariatu, które w tym roku przygotowujemy z I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkusz.

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030