Stypendia pomostowe – rozstrzygnięcie wraz z informacją o konieczności rejestracji

5 sierpnia 2022
Rozstrzygniecie-Stypendiow-Pomostowych1.png

W dniu 02.08.2022 roku obradowała Komisja Stypendialna powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser”.

Skład Komisji:

1. Marta Białowąs – członek Stowarzyszenia

2 . Janina Lenarczyk – członek Stowarzyszenia

3. Alicja Wiekiera – członek Stowarzyszenia, przewodnicząca Komisji.

Do Stowarzyszenia, w terminie rekrutacji, wpłynęło 6 wniosków o rekomendację od tegorocznych maturzystów.

Komisja – po analizie wyników egzaminu maturalnego oraz sytuacji finansowej kandydatów –  jednogłośnie postanowiła przyznać rekomendację następującym
osobom:

1. Ireneusz Łaskawiec

2. Paweł Paś

3.  Kornelia Sośnierz

Gratulujemy wymienionym osobom świetnych wyników maturalnych i przyjęcia na studia.

Osoby rekomendowane przez nasze Stowarzyszenie do otrzymania stypendium z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości z siedzibą w Łodzi muszą jeszcze pamiętać o koniecznych formalnościach.
Należy wejść na stronę: https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/aplikowanie/ zalogować się i do dnia 16.08.2022 do godziny 16.00 wypełnić wniosek. Prosimy, abyście nie zostawiali rejestracji  na ostatnią chwilę.
Wypełniony wniosek należy również wydrukować i zgłosić się z nim w dniu 22.08. 2022 o godzinie 12 w Stowarzyszeniu w Bukownie ul. Kolejowa 20, a w przypadku problemów skontaktować się wcześniej telefonicznie pod nr tel 604551420 .

 

 

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Realizujemy projekty ze środków Unii EuropejskiejSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030